Hanne Geelmuyden

- Eiendomsmegler og stabssjef/avdelingssjef Kristiansand i Sørmegleren AS