I et samfunnsperspektiv er det bra at boligmarkedet ruller og går, for boliger representerer den største verdien i de fleste nordmenns privatøkonomi. At aktivitetsnivået og prisene i regionens boligmarked har økt jevnt og trutt de to siste årene, er det ingen tvil om. Markedet i 2020-21 var nesten litt «ruset» på historisk lave rentenivåer. I tillegg førte pandemien til radikale endringer i folks forbruksmønster ved at stadig flere brukte mer penger på bolig. Det store spørsmålet er om veksten fortsetter også i år, eller om andre faktorer fører til et mer forsiktig marked.

Renter og strøm

Vi vet at renta sannsynligvis er litt på vei oppover. Dermed blir husholdninger med høy gjeld mer sårbare. Vi vet også at flere bransjer har det fryktelig tøft som en direkte konsekvens av pålagte smittetiltak. Og vi kommer heller ikke utenom at den høye strømprisen merkes godt på lommeboka. Dyr strøm kan også påvirke prisene på eldre boliger fordi bygningsmessig standard, fyringsløsninger og energikarakter får økt betydning for objektenes markedsverdi.

En titt i krystallkula

Er dette nok til å bremse den positive prisutviklingen vi så i 2021? Fasiten finnes ikke, men det er spennende å spå! Min spådom er en generell prisstigning i Norge på mellom tre og fem prosent og muligens enda høyere i Kristiansand. Tankegrunnlaget er som følger: Det som taler for generell prisvekst i Norge er antallet usolgte boliger i markedet. Dette tallet var rekordlavt ved årsskiftet. Det er altså få boliger for salg. Er etterspørselen større enn tilbudet, går prisene opp. Videre har byggekostnadene på nye boliger økt dramatisk grunnet prisstigning blant annet på materialer. Det betyr at nybyggboliger går opp i pris, og når det skjer følger bruktboligprisene etter.

foto
Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og fagsjef i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

Norges Banks pengepolitiske rapport anslår en gjennomsnittlig prisvekst på 2,8 prosent i 2022, mens Statistisk sentralbyrå ser for seg fire prosent. Eiendom Norge, ved administrerende direktør Henning Lauridsen, tror enkelte byer får en sterkere oppgang i boligprisene, og at dette i sum gir en moderat vekst i landet under ett.

Boligpriser i Kristiansand

Som nevnt tror jeg Kristiansand blir en av byene som får noe mer prisoppgang enn landsgjennomsnittet. Ikke voldsomt, men noe. I sørlandshovedstaden var det 168 boliger for salg ved utgangen av 2021. Sammenliknet med 2019 representerer dette en nedgang på 55 prosent. I samme periode ble omsetningstiden nesten halvert, fra 101 til 59 dager. At det er få boliger i markedet kan drive prisene opp. Heldigvis bygges det kontinuerlig nye, flotte boligområder som likevel vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel også i 2022.

Ville Oslo-priser

I Kristiansand kostet en enebolig i snitt 4,7 millioner kroner i 2021. I Oslo var snittprisen 14,9 millioner kroner, altså mer enn tre ganger så høy! Det er generelt høyere lønninger i Oslo enn i distriktene, men at man kan bruke tregangen, tviler jeg sterkt på. Likevel er det ingenting som vokser evig. Fjorårets bruktboligpriser i hovedstaden steg kun med 2,1 prosent i gjennomsnitt; i Agder og Rogaland var tallet 9,2 prosent. Det kan altså se ut som om Oslo-markedet er i en nedkjølingsfase mens priskurven andre steder, i byer av en viss størrelse, men hvor prisutviklingen har vært mer beskjeden, stiger mer.

Til slutt kan jeg melde om positive signaler også fra fritidseiendomsmarkedet. Med stadige begrensninger på grunn av pandemien, og mer utbredt bruk av hjemmekontor, tror vi trenden med hyttekjøp vil fortsette også i år. Det blir kanskje ikke fullt så vilt som i 2021, men likevel mer trøkk enn før 2020.

Tiden vil vise. Din lokale blogger ser i hvert fall lyst på eiendomsmarkedet i 2022!