Nye regler gjør at innredningen i boligens rom kan få betydning for arealberegning og dermed boligpris. Nye regler gjør at innredningen i boligens rom kan få betydning for arealberegning og dermed boligpris. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Rom for forvirring ved bruksendring