For å finne svaret har jeg sett på tall fra finn.no og Eiendomsverdi, Norges største boligdatabase, og hørt med flere gode meglerkollegaer hva de tenker om saken.

Tall fra oktober viser at gjennomsnittsprisene på alle boligtyper i Kristiansand steg med 12 prosent fra 2020 til 2021, og at salgstiden ble redusert fra drøye to til drøye én måned.

Fordelt på ulike boligtyper har den gjennomsnittlige prisen i samme periode steget med 14 prosent på eneboliger, 8 prosent på rekkehus og leiligheter. På fritidsboliger har prisøkningen derimot vært dramatisk, nemlig på hele 54 prosent. Hovedårsaken er nok først og fremst at det i 2021 er solgt langt flere fritidseiendommer i det høye prissegmentet. Dette drar snittprisen markant opp for 2021.

Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og fagsjef i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

I et lengre perspektiv ser vi at den gjennomsnittlige prisstigningen i Kristiansand har vært 25 prosent siste 5 år og 35 prosent siste 10 år, noe som er ganske beskjedent sammenliknet med andre byer i Norge.

3 for 1!

Men selv med 14 prosent prisstigning på eneboliger i Kristiansand i løpet av et år, er vi likevel langt unna Oslo-priser. I hovedstaden er snittprisen på en enebolig mer enn 14 millioner kroner, mens den i Kristiansand er mindre enn 5 millioner. Sagt med andre ord kan vi i snitt få nesten tre eneboliger på Sørlandet sammenliknet med en i hovedstaden.

Nybygg blir dyrere

Det har lenge vært et stort tilbud av boliger i Kristiansand, både brukte og nye. Likevel er det hittil i år solgt 21 prosent flere nybyggobjekter enn antallet nye nybyggobjekter som ble lagt for salg i samme periode i fjor.

Sagt med andre ord kan vi i snitt få nesten tre eneboliger på Sørlandet sammenliknet med en i hovedstaden.

Sørmeglerens nybyggavdeling forventer at prisveksten for nye boliger vil fortsette. Dette fordi kostnaden på byggevarer har steget markant i 2021, og langt mer enn øvrig prisvekst i samfunnet. Når eiendommene blir mer kostbare å utvikle vil også boligene bli dyrere. Men det er flere sider av denne saken, for pris påvirkes også av renter og arbeidsledighet, og hvis rentene stiger mer enn forventet vil dette dempe prisveksten også i nyboligmarkedet.

En annen observasjon nybyggmeglerne har gjort seg er at det virker som om flere personer med adresse sentralt på Østlandet har kjøpt bolig på Sørlandet de siste par årene. Disse sekundærboligene vil de bruke deler av året, en trend som kan henge sammen med at stadig flere har mulighet for hjemmekontor.

Brukt og fritid

Det er vanskelig å spå fremtiden, og bruktmeglerne jeg snakket med hadde litt ulike forventninger til boligprisutviklingen i Kristiansand det neste året. Økt investering i bolig har generelt vært merkbart under pandemien, men det er ennå for tidlig å se om effekten vil avta. Noen mener at den største prisveksten allerede har skjedd, og at prisene vil holde seg stabile på grunn av forespeilede renteøkninger. De tror at det vil skje en «normalisering» av oppgangen som kom i kjølvannet av pandemien, og at bruktboligmarkedet fremover vil ligne mer på årene før 2020.

Andre tror på fortsatt høy etterspørsel og prisstigning, særlig i sentrale strøk, blant annet fordi den betydelige prisøkningen for byggevarer også påvirker renovasjonskostnader, som videre kan bli prisdrivende for bruktboligene. I forlengelsen av dette resonnementet påpekes det at vi fremdeles har lave renter selv om de går opp noen prosentpoeng og at markedet har vært såpass flatt i mange år at en videre stigning derfor er trolig.

En ting tror vi; Kristiansand vil være prisvinneren fremover sammenliknet med andre deler av landet vårt. Ikke bare har kostnaden på byggevarer steget dramatisk. I tillegg har prisveksten de siste 10 årene vært betydelig lavere enn landet for øvrig og boligene koster fortsatt mindre enn byer vi kan sammenlikne oss med.

Fasiten vet vi ikke ennå, men det er uansett spennende å følge med!