• Naturhytten har reist en rekke "billighytter" ved Høyland i Lindesnes. Bostyrer mener de ikke var mulig å bygge til kontraktspris, og mistenker at selskapet har drevet grovt bedrageri.

Advokat mistet retten til eiendomsmegling

To advokater har ifølge Finanstilsynet brutt god meglerskikk i forbindelse med hyttesalg i Lindesnes og Risør. En av dem har mistet retten til å megle, og la ned praksisen.