— Flere hyttekjøpere har anmeldt krav i boet og sendt dokumentasjon på at de har innbetalt store beløp til Naturhytten AS uten at selskapet har levert motytelsen. Det skal i flere tilfeller være gitt uriktige opplysninger for å oppnå betaling, skriver bostyrer Kjersti Lunde i en foreløpig innberetning etter konkursen i Naturhytten AS.

Onsdag sendte hun saken over til politiets påtalemyndighet med mistanke om grovt bedrageri.

Fædrelandsvennen har skrevet en rekke artikler om hyttebyggerne i Lindesnes.

På få måneder har fem selskaper gått konkurs.

Selskapene holder til i Stavanger og Sandnes, men har operert i Agder-fylkene.

Krav på 22 millioner

Det er meldt inn krav på til sammen 22 millioner kroner i selskapet som i fjor solgte hytter for fem millioner kroner. Det største kravet er på 11,8 millioner kroner og knytter seg til en utbyggingsavtale ved Kilefjord mellom Evje og Vennesla som Naturhytten trakk seg fra.

En rekke av hyttekjøperne står også på kreditorlistene med krav på flere hundre tusen kroner. Skattemyndighetene krever 1,4 millioner kroner.

Ikke mulig

Naturhytten solgte i samarbeid med Fritidseiendommer AS tomter og hytter på Høyland i Lindesnes kommune og i Risør. Annonsene vekket oppsikt fordi prisene var svært lave, for lave har det vist seg.

Hytter ble oppført uten byggetillatelse og arbeidet var dårlig

— Avtalte priser skal i henhold til avtalene ha variert mellom 605.000 kroner og 1,01 millioner kroner inkludert moms. Det har ikke vært mulig å oppføre hyttene for kontraktssum, skriver Lunde i rapporten.

— For å holde kostnadene nede har selskapet levert byggesett fra Estland og i stor utstrekning benyttet ufaglært, utenlandsk arbeidskraft. Hytter ble oppført uten byggetillatelse og arbeidet var dårlig, fortsetter hun.

- Grovt bedrageri

Etter å ha startet gransking av konkursen i Naturhytten peker bostyreren på en rekke kritikkverdige og sannsynligvis ulovlige punkter. I avslutningen nevner hun både straffelovens paragraf 270 om bedrageri og paragraf 271 som omhandler grovt bedrageri, med strafferamme på fengsel i inntil seks år.

Rapporten peker på pengestrømmer og rot mellom selskapene.

— De beløp kundene har innbetalt for oppføring av sin hytte synes i flere tilfeller å ha gått til dekning av utgifter ved oppføring av andre hytter, betaling av infrastruktur som skulle vært levert av Fritidseiendommer og andre løpende utgifter, skriver Lunde.

Fortsetter

Videre peker hun på at styreleder har benyttet bedriftskontoen til private uttak, der det er utbetalt større beløp til Joar Hauge og hans ektefelle, samt andre personer med tilknytning til selskapet.

Naturhyttens styreleder er danske Jan Ulrik Jensen, mens Rolf Atle Kristoffersen var daglig leder. Joar Hauge hadde ingen formelle verv, men hadde ifølge bostyrer stor innflytelse på driften. Ove Malmin har også vært involvert i ledelsen av selskapene.

Hauge og Kristoffersen har fortsatt virksomheten etter konkursen gjennom selskapet Sørlandshyttene AS. Begge har en rekke konkurser bak seg.

100.000 i månedslønn

Bostyrer mistenker at ektefellene til sentrale personer i Naturhytten og Fritidseiendommer har mottatt flere hundre tusen kroner urettmessig.

— Det har vært utbetalt 635.000 kroner til Joar Hauges ektefelle i 2014, sier bostyrer Kjersti Lunde på spørsmål fra Fædrelandsvennen.

- Som lønn?

— Det er delte meninger om det. De mener nok det er riktig. Jeg er ikke helt enig i det, sier Lunde. Det er mistanke om at hun ikke har hatt et reelt arbeidsforhold.

Fædrelandsvennen kjenner til at det har vært betalt ut månedslønner til flere personer i systemet på over 100.000 kroner.

Mistanke

En annen involvert skal ha mottatt høy lønn fra Naturhytten, i tillegg til at hun var heltidsansatt i Fritidseiendommer AS. Rolf Atle Kristoffersen hevet en månedslønn på 135.000 kroner for å være daglig leder i de to tvillingselskapene med omsetning på 5 millioner kroner.

Det foreligger skjellig grunn til mistanke om brudd på bestemmelser i straffeloven

— Det foreligger skjellig grunn til mistanke om brudd på bestemmelser i straffeloven, samt sentrale bestemmelser tilknyttet bokføring og offentlig rapporteringsplikt, ifølge den foreløpige boinnberetningen for Naturhytten.

Etter bostyrers oppfatning bør det vurderes konkurskarantene for både styreleder Ulrik Jensen, daglig leder Rolf Atle Kristoffersen og Joar Hauge.

- Ordner opp

Joar Hauge avviser beskyldningene, og hevder derimot at han er en kreditor med 3,6 millioner kroner utestående hos Naturhytten.

Jeg ordner opp så godt jeg kan, og står her med hammeren hver dag, sier Joar Hauge. Han avviser bedrageribeskyldningene mot ham og Naturhytten.

Joar Hauge blir av bostyrer Kjersti Lunde trukket frem som en sentral person i Naturhytten AS. Selskapet er et av fem som har gått konkurs rundt hyttebyggingen i Lindesnes og Risør. I bostyrers foreløpige innberetning rettes det mistanke om grovt bedrageri.

Hauge var den første som startet med hyttene på feltet i Høyland gjennom Trollskogen Holding/NTB Eiendom. Dette selskapet er konkurs, og Hauge har siden vært ansatt i Fritidseiendommer AS og Naturhytten. Nå jobber han 50 prosent for Sørlandshyttene AS, selskapet som nå er aktivt på feltet.

— Hvis det står at jeg har vært sentral i Naturhytten, så er ikke det riktig. Jeg jobber ikke på kontoret, men ute på feltet. Jeg har selv sendt krav på 3,6 millioner kroner til boet.

- Aldri inne på kontoen

- Dere beskyldes for private uttak gjennom selskapets konto?

— Jeg har aldri vært inne på den kontoen, svarer Hauge.

- Hva med beskyldningene om at du og din ektefelle har fått urettmessig lønn?

— Jeg gjorde 70 hyttesalg for dem. Til tross for at vi har fått utbetalt de summene, så har jeg 3,6 millioner til gode. Om Naturhytten skulle brukt megler, hadde det blitt enda dyrere, sier Hauge og fortsetter:

— Nå ser jeg bare hytter som ferdigstilles på feltet. Jeg bor her og ferdigstiller dem. Det er Joar med hammeren som ordner opp her, og kun han.

Daglig leder Rolf Atle Kristoffersen vil ikke kommentere saken, mens Fædrelandsvennen ikke har lyktes i å få tak i styreleder Ulrik Jensen.