I vår tid er det om å gjøre å vise at menn og kvinner ikke er forskjellige, og at det ikke finnes kjønnsforskjeller.

Men jeg er helt enig med Øgrey Bransdal i det han sier i Fædrelandsvennen. Det er flott at noen endelig tør å si det de mener. Det er ikke noe problem at det ikke er flere kvinner i toppledelsen i bedrifter på Sørlandet. Jeg tror heller ikke det er så mange kvinner som ønsker å bli toppledere. Menn og kvinner er grunnleggende forskjellige, med forskjellige interesser.

Menn og kvinner er likeverdige, men ikke like. Menn og kvinner er likeverdige, ikke fordi de er like, men fordi de er forskjellige. Menn har positive egenskaper som kvinner ofte ikke har, og kvinner har positive egenskaper som menn ofte ikke har. For eksempel er kvinner ofte mer følsomme og empatiske enn det menn er. Her er det snakk om noe som er veldig fint, og som en ikke bør prøve å bryte ned.

Det må være lov for kvinner å ta tradisjonelle valg. Hvis en kvinne velger å være hjemme med sine barn, må det respekteres. Da skal ikke det bli gjenstand for kritikk. En kvinne bør få velge det som føles riktig for henne. Ellers kan det fort bli veldig feil. Det er ikke riktig hvis en kvinne velger å gjøre noe som går imot hennes hjertefølelse. Det er det viktig å huske på. Menn og kvinner er likeverdige, men forskjellige. Det må vi ha respekt for.