Likestilling er kommet i det norske samfunnet for å bli. Vi søker fra tid til annen ny jobb, og da blir vi plassert i en bunke og intervjuet når det seg hør og bør.

Uansett hvem vi konkurrerer mot, har vi samme sjanse for å få en stilling med lik kompetanse. Vi bør også ha lik lønn hvis ikke noen setter seg på bakbeina og nekter. Menn og kvinner er ulikt utrustet, og det er nok ofte slik at menn er tøffere enn kvinner og tåler flere utfordringer. Men lik utdannelse og forskningsbakgrunn teller altså likt.

Kjønnskvotering

Vi har i det norske samfunnet hatt kjønnskvotering fra tid til annen. Dette er forståelig hvis det ene kjønnet er underrepresentert, og det er ofte kvinner. Nå bør man heller ha fokus på å få kvalitet fra dem som søker en stilling. Menn irriterer seg over kvinner som syter med at de vil ha særrettigheter. Kjønnskvotering har vi fortsatt i det norske samfunnet, og vi må passe på at pendelen ikke svinger den andre veien slik at menn føler seg underrepresentert. Vi trenger ikke kjønnskvotering hvis kvinner og menn er like synlige i bransjer for skoler, forskningsinstitusjoner og firmaer.

Vi fødes som mennesker med lik verdi. Ingen skapning kan påberope seg høyere verdi enn en annen. Vi kommer fra naturen alle sammen, og så har vi forskjellige talenter. Men uansett hvor flinke vi er eller ikke så har vi samme verdi. Dette må vi alltid bevare. Man skal dessuten være forsiktig med å peke seg ut, for vi har janteloven.