- De mannlige politikerne må være villige til å gi slipp på makta