Kvinnelige toppsjefer blir oftere sparket sammenlignet med sine mannlige toppsjefkolleger.

I løpet av perioden 2004-2013 fikk mindre enn 3 av 10 mannlige toppsjefer sparken, mens nesten 2 av 5 kvinner opplevde det samme.

Det viser en studie som konsulentselskapet Strategy& (tidligere Booz & Company) har gjennomført.

Forskerne har undersøkt verdens 2500 største selskaper målt etter markedsverdi. Financial Times omtale funnene tidligere denne uken.

— Kvinner er dristigere valg

Det er hovedsakelig to årsaker til at kvinnelige toppsjefer oftere får sparken, hevder forskerne:

Delvis på grunn av politisk og kulturelt press i enkelte land, er selskaper opptatt av å utnevne kvinnelige toppsjefer.

For å oppnå dette, er de villige til å foreta et dristigere valg enn ellers, og dermed er sjansen større for at det går galt.

Den andre grunnen handler om styrekulturen, som fortsatt er mannsdominert.

Mange av kvinnene i studien melder om at arbeidsmiljøet i styret er dårlig, og at styret ikke alltid er støttende. Det forteller en av forskerne, Per-Ola Karlsson, til Financial Times.

Mangler kandidater internt

Forskningen til Strategy& viser at mer enn 1 av 3 kvinner ble hentet til toppsjefjobben fra et eksternt selskap. Det samme gjaldt bare 1 av 5 menn.

Dette viser at mange selskaper ikke har et godt nok rammeverk på plass for å utvikle kvinnelige sjefer til å bli toppsjefer.

–Når styrene ser etter kvinnelige toppsjefer, finner de flere kandidater utenfor egen organisasjonen enn de finner innenfor, sier forsker Gary Neilson til FT.

Flest i IT-bransjen

Undersøkelsen viser også at kvinner sakte, men sikkert inntar toppsjefstolen. De siste ti årene er det blitt ansatt 75 prosent flere kvinnelige toppsjefer enn det er blitt avsatt kvinnelige toppsjefer.

Kvinner er likevel i klart mindretall blant toppsjefene i verdens største selskaper. Blant alle toppsjefansettelsene de siste fem årene (2009-2013), er bare 3,6 prosent kvinner. Dette har økt fra 2,1 prosent i de foregående fem årene (2004-2008).

Basert på blant annet utdanning og nye sosiale normer, forventer forskerne at 1 av 3 toppsjefer som ansettes i 2040, er kvinner.

I perioden 2004-2013 ble det ansatt flest kvinnelige toppledere i USA og Canada. Det var IT-bransjen som i størst grad ansatte kvinner i sjefsjobben.

Les også:

**Facebook-sjef Sheryl Sandbergs suksess

- Mangelen på kvinnelige ledere i næringslivet handler mye om kvinner selv

Fire kvinnelige ledere: Slik gjorde vi karriere**