Vennesla og Iveland har vedtatt at de ikke vil være med, og dermed blir det politiske fellesskapet mellom alle sju mindre intenst og møtene sjeldnere de nærmeste månedene.

— Vi har nå to lag, ett med fem kommuner og ett med to, og det er kommunestrukturprosessen som må kreve mest energi fram til neste sommer, sa ordfører Harald Furre (H) på styremøtet fredag.

Og de fem ønsker å komme i gang så raskt som mulig:

— Skal vi bygge en stor kommune, må vi i realiteten gjøre det i løpet av vinteren. Vi skal også ha med oss ansatte og tillitsvalgte, og det kommer til å kreve mye politisk lederskap, understreket Lillesands ordfører Arne Thomassen (H)

Søgne-skepsis

— Noen må ta initiativ til å legge opp en felles møteplan, presiserte han, og det ble raskt bestemt at forhandlingsutvalgene fra de fem kommunene møtes i Søgne fredag.

Kommunene må nå finne ut hvordan godbltene skal fordeles. Fra v. Ivelands ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp), varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) i Birkenes, Kristiansands ordfører Harald Furre (H) og ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen. Foto: Tone Sandberg

Søgnes nye ordfører Astrid Hilde (Ap) innsettes torsdag, og det blir dermed hennes aller første oppgave å være vertinne for reformsamtaler. Dit går hun med skepsis:— Vi er åpne for samtaler, men jeg er valgt for å ivareta interessene til Søgnes innbyggere. En forutsetning for å bli med er både at tjenestetilbudet blir bedre, nærheten til tjenestene beholdes, og lokaldemokratiet ivaretas, sier Hilde til Fædrelandsvennen.

Songdalens ordfører Johnny Greibesland (Sp) er enig, men ser det kan komme endringer:

— Vi klarer oss godt i dag, men dersom vi får nye, tunge oppgaver og flere spesialiserte tjenester, kan det være Songdalen blir for liten, sier han.

- Går veldig fort

Også i Birkenes er det moderat begeistring:

— Dette går veldig fort, sier nyvalgt varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

— Men særlig når Lillesand går så aktivt inn, er det viktig for oss å se hvordan vi kan bli ivaretatt både i og utenfor en storkommune, sier hun.

Kristiansands ordfører Harald Furre går til de innledende samtalene i Søgne med et klart mål:

— Jeg har en ambisjon om at de fem kommunene finner det klokt å slå våre pjalter sammen til beste for innbyggerne, sier han.

- Ikke travelt

Ivelands ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp) overtar som styreleder i Knutepunkt Sørlandet etter Søgnes Åse Severinsen (H). De sju har vervet etter tur, og Mykjåland får lederskapet mens «femmerbanden» har oppmerksomheten om kommunereformen:

Ivelands ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp) blir styreleder for Knutepunkt Sørlandet de neste to årene. Men i arbeidet med kommunereformen skiller hun og Venneslas KrF-ordfører Torhild Bransdal (til h.) lag med de andre. Til v. daglig leder Kristian Råmunddal i Knutepunkt Sørlandet. Foto: Tone Sandberg

— Men det blir fortsatt utrolig viktig å holde fokus på tjenestene og de gode nettverkene som ligger i Knutepunkt Sørlandet, sier Ivelands-ordføreren.- Vi vet ikke i dag hva størrelsen på de nye kommunene blir eller hvem som går sammen. Derfor er det viktig å ivareta det som ligger der nå, for eksempel storsatsingen på inkluderende læringsmiljø i skolene, understreker hun.

Selv skal Mykjåland i naboskapssamtaler med Vennesla, men har det ikke travelt.

— Jeg lar meg ikke stresse av det tidsperspektivet statsråden har satt, sier hun, og sikter til at kommunene må bestemme seg for eventuell sammenslåing innen juni 2016.