For der sto det skrevet at små kommuner i Agder ikke kommer til å klare seg alene:

— Vi er nødt til å bygge store lag, hvis ikke blir vi satt tilbake i mange sammenhenger, sier politikeren som i halvannet år har stått fram som kommunereformens eneste åpne entusiast.

— Som ordfører i fire år har jeg gjort dypdykk i utfordringsbildet. Jeg har også lyttet til KS, til NHO og mange andre, og ved å sette fakta sammen har jeg sett skriften på veggen som sier at vi er nødt til å bygge sterke regioner, fortsetter han.

- Det verste som kan skje er at Agder blir splittet, og lekker til Telemark i øst, og Rogaland i vest, mener Arild Windsland. Foto: Reidar Kollstad

Den skriften har vært usynlig for folk flest, og for kommunepolitikere som vant valget på å si at de helst vil ha det som i dag. Selv føyer han gjerne til noen setninger med klart innhold.

Stor, stygg ulv?

— Byen er ikke den store, stygge ulven. Byen vil ikke ta fra oss noe, men er interessert i at distriktene fungerer. Kristiansand er utrolig viktig for de mindre kommunene og gir oss mye allerede i dag. Vi trenger en sterk by som kan hevde seg i den nasjonale konkurransen, og som kan sørge for et levende innland. Det som er viktig for distriktene er infrastruktur og gode førstelinjetjenester som skoler, barnehager, leger og fysioterapeuter, ikke en stor planavdeling, sier han.

— Og det er lettere å ta vare på det lille i distriktene med en stor økonomi enn med en liten, mener han.

Klarer seg ikke alene

Arild Windsland gir krystallklart uttrykk for at han ser med bekymring på at mange kommuner vegrer seg sterkt seg for større enheter. Også i Birkenes med 5106 innbyggere er den rådende holdning at man vil klare seg selv.

— Men Birkenes klarer seg ikke alene i dag heller, poengterer han og sikter til at de gjennom Knutepunkt Sørlandet samarbeider om svært mange oppgaver.

— Og med befolkningsøkning, lav skatteinngang og masse arealer må vi enten satse på fortsatt interkommunalt samarbeid eller slå oss sammen med andre. Hvis kommunene skal løse alle oppgavene vi pålegges, er vi for få folk og har for lite penger til å klare det alene, sier han.

Toget går

— Nå vil Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen forhandle om storkommune, og da går det virkelig et tog. Hvis Birkenes går en annen vei, må vi begynne helt på nytt igjen.

- Vi må bygge lag og ha tiltro til at vi vil hverandre vel, sier Arild Windsland. Foto: Reidar Kollstad

— Det er kjempeviktig å bygge videre på det vi har skapt. Under politikerne finnes det en skog av administrasjon og ledere innen helse, politi, teknisk etat og mange andre områder. Å bryte dette vil bli dramatisk for de som står på utsiden, sier han.- Og hvis kommunene i kristiansandsregionen i løpet av det neste halve året forener krefter, vil områdene på begge sider bli nødt til å bygge storkommuner som matcher, tror han.

Bygges det ikke noen få, sterke regioner på Agder nå, er han redd andre vil ta styringen:

— Det verste som kan skje er at Agder blir splittet, og lekker til Telemark i øst, og Rogaland i vest. Det vil bringe oss tilbake til tiden da vi bare hadde Østlandet og Vestlandet, mener Windsland

— For det dummeste vi kan gjøre nå, er å slåss innbyrdes og spille kommuner opp mot hverandre. Klarer Agder å stå sammen, har vi mulighet til å kopiere den posisjonen Stavanger-regionen har hatt på oljesektoren og ta ledelsen på den fornybare sektoren, sier han.

Midt i smørøyet

— Sammen eier kommunene på Agder Norges tredje største kraftverk, og Agder Energi sitter på en kjempekompetanse vi trenger i den grønne omstillingen. Geografisk ligger vi midt i smørøyet, og skal vi ta ut potensialet som ligger her trenger vi sterke regioner, kraftfulle sentre og felles politikk inn mot sentrale myndigheter. Men da må vi bygge lag og ha tiltro til at vi vil hverandre vel, sier han.

Han poengterer også at fylkene gjennom Regionplan Agder allerede har så mange samarbeidsprosjekter, at det nærmest bare er politisk man fortsatt er splittet i to enheter.

Men han ser en fare for at hele kommunereformen kan renne ut i sanden:

— Hvis ikke det nå blir gitt tydeligere signaler fra sentralt hold vil mye stoppe opp.

Trenger verktøy

På spørsmål om han råd til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, svarer han:

— Det er farlig å bruke ordet tvang, men det er ingen tvil om at det er Stortinget som bestemmer kommunestrukturen, og de er også nødt til å gi norske kommuner verktøy til å løse oppgavene de får. Pengene som blir overført må stå i stil til kravene til kvalitet.

- Jeg savner noen som setter dagsorden, sier avtroppende ordfører i Birkenes, Arild Windsland. Foto: Reidar Kollstad

Arild Windsland gjorde et brakvalg i 2011, men ble skviset fra førsteplassen da 10 av de 18 som møtte opp på nominasjonsmøtet i Birkenes Høyre i vinter foretrakk Gunnar Høygilt ved året valg. Nå går han tilbake til jobben på Birkenes byggsenter, men er han valgt inn i Aust-Agder fylkesting, — og blir neppe taus der heller.Men flere tydelige stemmer kommunedebatten, skulle han gjerne ha hørt:

— Jeg savner noen som setter dagsorden!