• -Vi vil komme med helt konkrete anbefalinger, sier prosessveileder hos Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder, Dag Petter Sødal. FOTO: Kjartan Bjelland

Fylkesmannen har tegnet nytt Agder-kart

Fylkesmannen har tegnet et nytt kart over Agder der en rekke kommuner foreslås sammenslått. Det skal presenteres for politikerne 2. september.