Det meste skjer i et bedagelig tempo på Sørlandet, men nå går det ikke an å sove i timen lenger.

Det burde være unødvendig å argumentere for likestilling i Norge i 2015. Dette er, og må være, en selvfølge. Nordmenn og -kvinner har hatt juridisk likestilling siden 1978. De som fortsatt velger å leve som om halvparten av befolkningen ikke eksisterer, vil på sikt skrive seg selv ut av enhver samfunnsrelevans.

McKinsey

For dere som likevel trenger argumenter: Samfunnet vårt fungerer bedre når menn og kvinner behandles likeverdig. Den årlige studien «Women Matter» utført av verdens ledende konsulentbyrå McKinsey siden 2007, viser at bedrifter som gjenspeiler samfunnet i styrerommets og lederrommets sammensetning, gjør det bedre økonomisk, klarer seg bedre gjennom omstillingsprosesser — og er bedre rustet i krisetider.

Erfaring er lite verd om den ikke må bryne seg mot nytenking. Gamle koster feier ikke best alene. Verden er i ferd med å løpe fra Sørlandet. Vil vi henge med, må vi ikke bare begynne å bevege oss. Vi må løpe fortere enn alle andre.

Ikke verdsetter kvinner

Å ha et image som en region som ikke verdsetter kvinner, er å be om braindrain. Og man mister ikke bare de smarteste kvinnene. Man mister også de smarteste mennene - som for lengst har skjønt at livet er bedre i en likestilt verden.

Når Agder Teater i høst setter opp Henrik Ibsens En Folkefiende, er teksten bearbeidet av en kvinne. Kunstnerisk ledelse består av tre kvinner. Og de to mannlige hovedrollene spilles av kvinner. Vi gjør ikke dette fordi stykket handler om likestilling - eller fordi det skal skape debatt. Vi gjør det fordi det i 2015 er like naturlig å velge kvinner som menn til alle funksjoner og roller i teatret. Akkurat som det er i styrerommet. Og i hjemmet! Velkommen etter. De kvalifiserte kvinnene er ikke vanskelige å finne. De er så mange at man kan risikere å gå på dem i søvne.