Her koker han over om alskens ondsinnete skeptikere og fossile interesser som konspirerer for å påføre oss alle store skader, og gjøre kloden ubeboelig for all fremtid.

Min opplevelse av vår felles klode gjennom mine 70 år på den, er en enestående velstandsøkning, og forhøyet levealder i vår del av verden, og etter hvert, i stadig flere regioner på jorda. En hovedårsak til fremgangen har vært billig og effektiv energi i form av kull, olje og gass. I vårt land, som i alle andre med politikere som så mulighetene, har økonomisk utvikling først hatt prioritet, mens økt velstand siden gjorde det mulig å satse på miljøet. Kvaliteten på luft og vann har stadig blitt bedre.

Evolusjonære fortid

Om en fantastisk ny energikilde ble oppdaget, med utslipp til luft som bieffekt, kan noen tenke seg noe mer godartet enn CO2? Fra sin evolusjonære fortid har grønne planter optimal vekst ved minst 3-5 ggr. nivået i atmosfæren i dag. Men prosesser i millioner av år har lagt under bakken mengder av plantemateriale, slik at nåtidig atmosfære er relativt fattig på CO2. Økningen de siste 50-60 årene er alene årsak til 15-20 % av produktivitetsveksten i landbruk og skogbruk. Samtidig har en moderat temperaturøkning gitt noe mer nedbør. Sammen har dette (bl.a.) ført til at Sahara blir grønnere.

Der er fortsatt kjemperessurser av gass og olje. Er det da klokt å risikere økonomisk harakiri ved utfasing, basert på uvaliderte datamaskinmodeller? Verden er nemlig ikke klar til å erstatte fossile energikilder med fornybare. En gigantisk satsing på kjernekraft kunne ha gjort jobben. Men solceller og vindmøller er et patetisk slag i luften, fordi altfor beskjeden energitetthet gjør at de ikke kan levere uten enorme miljøkonsekvenser.

Infisert drikkevann

Sven Åke Bjørke har jobbet i Afrika. Der må han ha sett at det største folkehelseproblemet ikke er klimaet, men infisert drikkevann og innendørs koking av mat på torv— og vedfyrte gruer. Elektrisitet til befolkningen kunne løse mye. Likevel, i det hellige klimaets navn, nekter Verdensbanken, støttet av USA og EU, å garantere for lån til kullkraftverk i afrikanske land. Bjørkes «klimahelt», Kina, er imidlertid villig til å gjøre det. Takk til dem for det!

IPCC kan i sine fysikalske rapporter ikke motbevise at mye av temperaturøkningen kan skyldes naturlige svingninger (temp. steg like mye 1915-1940, som 1975-2000), og i 2012-rapporten om ekstreme værhendelser (SREX) finner de liten støtte for at orkaner, flom etc. har blitt hyppigere.

For egne barnebarn baserer jeg heller fremtiden på Statoil, enn å la aktivistiske dommedags‧profeter lede oss skrittvis tilbake mot steinalderen, med middelalderteknologien vindmøller som ledesymbol.