Vitenskapelig skepsis er sunt, men for klimafornekterne blir spekulative halmstrå til skråsikre objektive sannheter. Kritikkløst omfavnes ethvert argument, rorbu-historie, eller konspirasjonsteori som sprer usikkerhet om global oppvarming. En rekke tenketanker i det amerikanske ekstrem-høyre produserer tilsynelatende vitenskapelig informasjon. Naomi Orestes og Naomi Klein i bøkene «Merchants of doubt” og «This changes everything» omtaler dem som «tvilskremmerne» og «Heartlanders».

Tobakksrøyk og helseskader

I tillegg til oppspinn om «global oppvarmingspause siden 1998» og «ingen sammenheng mellom CO2 og klimaendringer» får vi vite at sammenheng mellom tobakksrøyk og helseskader er uklar og at passiv røyking er ufarlig. Asbest og DDT er ufarlige stoffer i følge Heartland institute, et av PR-kontorene for Koch bros corporations, ExxonMobil/Aramco og amerikanske tobakksgiganter. Disse tenketankene rekrutterer akademikere som spin-doktorer. Tvils-vitenskap produseres i dusinvis av tenketanker hvor Heartland er den mest kjente. Verdens multimilliardærer må få frihet til å forurense, forgifte og forsøple naturen. Heartland sørger for tvil om at det skjer. Tvilskremmerne fremstiller seg som den lille mann som slåss mot det mektige FN. Siden troverdige kilder mangler, blir meningsmotstandere til «junk scientists» eller «demagoger». Grupper av internett-troll trakasserer alle som foretrekker virkeligheten framfor fornekternes illusjonsbobler.

Ved tvil sier en god regel: følg pengene! Verdens største eksportør av fossil energi er Russland. Verdens rikeste selskap; det arabisk-amerikanske Aramco, som eies av den ekstremislamistiske saudi-arabiske kongefamilien, har ExxonMobil, Shell og andre oljeselskap, før kalt “De syv søstre” som partnere, og danner sammen verdens største økonomiske enhet. Amerikanske karbonbaroner alliert med ekstrem-islamistiske petro-tyranner og korrupte oligarker gjør hva som helst for å forlenge oljealderen. Med petro-dollar i ryggen, kan «realistene» fortsatt lure folk til handlingslammelse. Politikere som lar seg lure, har et enormt ansvar.

Unødvendig luftforurensning, forsuring av havene...

De bryter grunnlovens paragraf 112 , medvirker til å forlenge unødvendig luftforurensning, forsuring av havene, opprettholder et globalt system som fremmer kriger, og finansierer verdens terrorister og petro-tyranner. De risikerer å stjele selve fremtiden fra dagens barn. Det etisk forsvarlige er å sikre at fossil energi brukes til å produsere fornybar energi raskest mulig. Fossil energi er “foreldrene” til fornybar energi, og bør nå gå til side for sine “avkom”. Om 15-20 år bør ikke olja lenger brennes, men bare brukes som verdifull råvareressurs.

De fleste klimaforskere er enige om at med bare naturlige faktorer, skulle jorda ha blitt noe kaldere nå, siden solaktiviteten de siste tiårene har vært lav. Luftforurensningen, som er særlig tydelig i Asia, virker også kjølende. Trass i dette, er nesten alle år i dette århundre like varme eller varmere enn rekordåret i forrige århundre, 1998. Dette kan bare forklares med menneskelig aktivitet. Det er en illusjon at dagens klimaendringer bare skulle skyldes naturlige variasjoner .

Det er ikke bare CO2 som er problemet. Giftige stoffer og partikler spys ut ved all forbrenning av kull og olje og tar årlig livet av millioner av mennesker, skader eller ødelegger økosystemer og påvirker helsa til milliarder av dyr og mennesker. Kostnadene som veltes over på folk flest er enorme. Fornybar, ikke-forurensende energi konkurrere prismessig på stadig flere områder, selv med dagens lave oljepriser. California og EU skal redusere sine utslipp med 40% eller mer de neste 15 årene. Kina er i gang med å redusere utslippene betydelig. Fossil energi er med andre ord en solnedgangsindustri.

Spredt tvil i mange år

Tvilskremmerne har forvirret og spredt tvil i mange år. Union of Concerned Scientists har nettopp publisert «The Climate Deception Dossiers” , som dokumenterer lureriet. Med diskusjoner og spekulasjoner på marginale felt skapes handlingslammelse for at alt skal fortsette som vanlig: hundrevis av milliarder i subsidier fra verdens skattebetalere, sosialisering av tap, eksternalisering av kostnader og fri flyt av petro-dollar til verdens multi-milliardærer.

For å trekke oppmerksomheten bort fra elefanten i rommet, ropes og pekes det på muselort i hjørnet og fluer i vinduet. Men elefanten står der,: det faktum at vi daglig brenner over 90 millioner fat olje og en tilsvarende mengde kull og gass. Man skal være glad i illusjoner for å tro at dette ikke har negative virkninger. Det er uansvarlig og uetisk å spekulere i mikroskopisk tvil for å la være å gjøre noe. De kommuner og land som unnlater å oppgradere avløpsnett, ta høyde for mye mer flom, ekstremvær, tørke og ras vil tape stort. De som unnlater å satse på fornybar energi og bærekraftig teknologi risikerer å sitte igjen som de gamle Sovjet-statene, med håpløs Trabant-teknologi, utdatert og usikker økonomi og et utarmet og helseskadelig miljø.

( Kilder : http://ufbutv.com/2015/02/02/mytemakere-klima-og-realitetsorientering/)