Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Barne- og ungdomsfotballen har gått gjennom en anstrengende periode der normal fotballaktivitet har vært vanskelig å gjennomføre. Tall fra NFF tydeliggjør dette der de viser til åtte prosent nedgang i antall påmeldte lag til seriespill i barne- og ungdomsfotballen i 2020 sesongen sammenlignet med 2019. Her i Agder har vi hatt et fall fra 942 lag til 811 lag, noe som utgjør 13,9 prosent nedgang i antall lag i alderen 8–19 år.

Trenger tiltak

Målrettede tiltak kan være nødvendig for å snu frafallstrenden og utnytte den gryende optimismen rundt gjenåpningen. I en hektisk hverdag trenger nå foreldretrenere og ildsjeler hjelp og støtte for å kunne møte ungdommene på en god måte og opprettholde god aktivitet. Det kan forhåpentligvis også motivere noen av de spillerne som har sluttet til å komme tilbake til laget og klubben sin.

For barn og unge er fotballtreninger og kamper en arena for samhandling med lagkamerater, motstandere, dommere og voksne, der det utvikles gode holdninger og verdier. Barn og ungdom lærer for eksempel fair play, å takle medgang og motgang, seier og tap. Erfaringer og holdninger som de får gjennom idretten er noe de tar med seg videre i livet. Tilhørigheten til laget og klubben er et viktig fundament for å håndtere de utfordringer som skjer på banen og i livet. Fellesskapsfølelsen som fotballen kan skape er av ubeskrivelig høy verdi, og for alle oss som deltar i en eller annen rolle, er den en viktig bidragsyter til psykisk og fysisk helse. Eller sagt på en annen måte, fotball gjør livet lettere å leve.

På vei inn i en høstsesong etter en lang covid-19-periode og en velfortjent sommerferie, kan det være viktig for trenere i barne- og ungdomsfotballen å gjøre seg noen refleksjoner om hvordan de kan skape gode og inkluderende grupper, og hvordan de skal møte, ivareta, og se spillerne sine når de starter opp med treninger igjen. Relasjonen mellom trener og spiller er av stor betydning for trivsel og motivasjon, noe de fleste kan kjenne seg igjen i når de ser tilbake på egne opplevelser og erfaringer på fotballbanen.

Utfordrende trenerrolle

Trenerens rolle i barne- og ungdomsfotballen er viktig for barn og unges opplevelse av utvikling, mestring og trivsel. Det å fylle trenerrollen på en god måte kan være utfordrende, men vi må prøve så godt vi kan selv om rammebetingelsene ikke alltid er optimale. Uansett, husk at i fotballaget skal vi både ivareta og utvikle.

Kanskje er det noen av dine spillere som har et større behov for omsorg, støtte, og muligheten til den gode samtalen på sidelinjen, enn det å slå en presis pasning akkurat den dagen. Noen kan oppleve å være i vanskelige og utfordrende livssituasjoner eller ha det tungt pga. ringvirkningene av pandemien det siste året. Vi må se dem, lytte til dem, og ta dem på alvor slik at vi kan være gode voksne for dem.

Å se en spiller innebærer å være nysgjerrig og interessert i den enkelte og ikke minst vise at vi som trenere er tilgjengelige for dem. Spør hvordan de har det, og kanskje må vi spørre flere ganger før vi faktisk får innblikk i hvordan de har det. Men fremfor alt lytt til det de har å si. Alt tatt i betraktning er det faktisk mye viktigere at vi sørger for at spillerne våre blir sett, og har det bra, enn at vi blir for oppslukt i formasjoner, spilleprinsipper og resultater.

Noe av det viktigste vi gjør i trenerrollen er å inspirere, motivere og stimulere spillerne til å utfolde seg på banen sammen med andre. Det overordnet målet er å skape gode opplevelser, og at fotballen som et samlingspunkt kan bidra til positive ringvirkninger i nærmiljøet. Å være en del av et lag som har godt samhold og som vi identifiserer oss med har mange positive effekter. Forskning har nemlig vist at identitet til laget bidrar til økt samarbeid og innsats, høyere grad av trivsel og mer hjelpsom atferd.

Rollemodell og forbilde

Tiltak trenere kan gjøre for å øke samhold og spillerens identitet til laget er i tillegg til å vise genuin interesse for spillerne, tydeliggjøre at laget betyr noe for oss som er der, og aktivt fortelle og vise det til omgivelsene. Bruk litt tid på å snakke med spillerne om hva som skal kjennetegne vårt lag (verdier, normer) og hvordan det kan etterleves i hverdagen. Det er lurt å involvere spillerne i slike samtaler fordi det bidrar til medvirkning, medbestemmelse og skaper motivasjon og tilhørighet.

«Bruk tid på å sveise alle spillerne sammen.» Foto: Shutterstock

Husk på at trenerrollen innebærer å være en rollemodell og et forbilde for spillergruppen. De holdningene og verdiene som knyttes til laget er viktig at treneren fremmer, og gjenkjennes i trenerens væremåte. Barn- og unge blir påvirket av mennesker som er sentrale i hverdagen sin. Å ha en trener som står opp for laget og spillerne og som aktivt bidrar til at spillerne får realisert drømmer og mål, er betydningsfull læring som fotballen kan gi dem.

Forskning har også vist at godt samhold i et lag har mange positive konsekvenser både sosialt og sportslig. Det skapes gjennom at de som er i laget blir kjent med hverandre, opplever nærhet og aksept og at det ikke oppstår utenforskap i laget eller «klikker» innad laget. Bruk tid på å sveise alle spillerne sammen.

La oss sammen skape en høstsesong full av begeistring, spenning og glede på banen der spillerne opplever samhold og mulighet for å slippe seg løs i sin unike idrettsarena.

Artikkelforfatter Gaute Sørensen Scheie er doktorgradsstipendiat på institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA. Foto: UiA

Les flere innlegg i Vitensporten:

E-sport, mer enn gaming

Idrett og sport – er det det samme?

Friluftsliv – når alt håp er ute?

Hvorfor er ikke kvinnefotball mer populært?

Dette betyr de nye aktivitetsrådene for deg

Kajakkpadling er enklere enn du tror

Tid for å bevege en hel nasjon

Slik lærer vi barna å svømme tidligere