Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Du har helt sikkert sett det, enten du har stått på land eller vært ute i båten din. Kajakken har hatt en eventyrlig vekst i Norge i det 21. århundret og padlekurs har aldri vært mer populært. Padling kan drives på alle nivåer, fra det enkle i blikkstille vann, til krevende turer i frådende bølger. Alene, med en gjeng, eller i en organisert klubb. Uansett hvordan du velger å drive det, skal padlesikkerhet tas på alvor.

Trygge valg

For en nybegynner handler det om å ta trygge og enkle valg. Slike trygge valg handler om å ha oversikt og kontroll over visse elementer; utstyr (se faktaboks), vanntemperatur, vindforhold, padleområde, selvberging og kameratredning. Vanntemperaturen er bestemmende for påkledningen vår, da vann leder varme 25 gange raskere enn luft. Dette har størst betydning om våren, hvor lufttemperaturen kan være høy, mens vanntemperaturen fortsatt er lav, med stor risiko for nedkjøling.

Vinden har innflytelse på både kajakken (manøvrering og avdrift) og miljøet (bølger og strøm), og kan skape utfordringer for en nybegynner. Eksempelvis er fralandsvind mer krevende enn pålandsvind, og økende vind fra eksempelvis solgangsbris kan skape utfordringer. Sjøen kan by på andre krefter enn ferskvann. Dette kan være strøm, bølger og dønninger, for ikke å nevne båttrafikk. Ferskvann er som regel mer skjermet for disse utfordringene. Velg derfor områder med begrenset trafikk og skjermet farvann for vind med øyer, holmer og lignende.

Her er Roman Deck og en medstudent i gang med en redningsøvelse. Foto: Thomas Birkedal Stenqvist

Det er viktig å kunne redde seg selv og andre. Da selvberging for en nybegynner i første omgang handler om å kunne svømme i land med kajakken og utstyr i løpet av kort tid, anbefaler vi alltid å padle nært land. Vi anbefaler ikke å padle alene, spesielt hvis du er uerfaren. Padles det flere sammen og kan man utføre en kameratredning, kan det gjennomføres litt mer krevende turer, men husk tur-etter-evne-prinsippet. Dette læres på kurs eller av andre erfarne padlere og er noe man må mestre. Meld deg gjerne inn i en padleklubb, ta gjerne våttkort og dra på tur sammen med andre – da får du kompetent undervisning, faste rammer, et godt sosialt turmiljø og forbedring av egne ferdigheter.

Grunnleggende padleteknikker

Nybegynnere trenger kun å beherske de mest grunnleggende padleteknikker for å kunne manøvrere kajakken på en trygg måte. Mange velger å kjøpe kajakker med ror, noe som kan forenkle manøvrering av kajakken betraktelig. Slike ror krever vedlikehold, og vi anbefaler alle å øve på å kunne manøvrere kajakken uten bruk av ror, da det ikke er vanskelig og er nødvendig dersom roret svikter.

Ida Marie Nielsen i kontrollert lek med kajakken. Foto: Thomas Birkedal Stenqvist

Sittestilling i kajakken er viktig for å kunne padle effektivt og å kunne sitte i kajakken over lengre tid. Overkroppen skal være i en tilnærmet loddrett posisjon. Da kraftoverføringen fra padleåren beveger seg gjennom kajakken og ned i vannet, er det viktig å ha kontakt med kajakken gjennom hofter, knær og føtter. Det finnes flere teknikker for å padle framover, men med samme grunnleggende prinsipper.

Høy padleføring er tungt over tid, men gir mye kraft og hastighet. Lav padleføring kan utøves i lengre tid, men gir mindre kraft og hastighet. God padleteknikk involverer de store muskelgruppene (mage- og ryggmusklene), noe som betyr at overkroppsrotasjon er viktig. Å svinge kajakken uten bruk av ror gjøres enkelt ved å utføre et sveipetak. Årebladet settes i vann langt fremme og føres utover og vekk fra kajakken (som å tegne en stor C med årebladet i vannet), og avsluttes langt bak hoftene. Her er det viktig med rotasjon i overkroppen for maksimal effekt, og første del av sveipetaket er den mest effektive fasen.

God tur!

Thomas Birkedal Stenqvist er doktorgradsstudent ved UiA. Hans medforfatter Len Atkinson er høgskolelærer ved UiA. Foto: UiA

Les flere innlegg i Vitensporten:

E-sport, mer enn gaming

Idrett og sport - er det det samme?

Friluftsliv - når alt håp er ute?

Hvorfor er ikke kvinnefotball mer populært?

Dette betyr de nye aktivitetsrådene for deg