Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Kun halvparten av norske femteklassinger er svømmedyktige. Norge er dårligst i Norden. I Sverige og Island er over 90 prosent av femteklassingene svømmedyktige. Danmark og Finland viser til litt mer enn 70 prosent.

Noe oppmuntrende er det at Kristiansand kommune er litt bedre enn de fleste i Norge og kan vise til ca. 70 prosent svømmedyktige tiåringer. Svømmeklubbene i Kristiansand (Varodd, KSA og Vågsbygd) har om lag 1200 barn inne på sine kurs i løpet av ett år. God kommunal svømmeskole og gode svømmekurs fra svømmeklubbene må ta noe av æren for at vi er litt bedre enn landsgjennomsnittet.

Hva det vil si å kunne svømme har vært mye diskutert i fagmiljøene. Likevel har vi i Norden kommet frem til en felles forståelse; en skal kunne stupe eller hoppe uti vannet, ta seg opp til overflaten, svømme 200 meter, hvorav 50 meter skal foregå på ryggen.

Hvordan lærer barn å svømme?

Norges Svømmeforbund har en kursrekke på 40 ganger à 30 minutter. Etter et slikt kurs svømmer over 95 prosent av barna minst 25 meter crawl og rygg. Man kan delta på disse kursene fra barna er seks år.

Skolesvømmingen i sørlandskommunene tilbyr om lag ti timer opplæring i løpet av de fire første årene på barneskolen. Omfanget kan imidlertid variere mye fra skole til skole og er gjerne avhengig av om skolen har tilgjengelig basseng. Her ligger muligens hovedårsaken til at vi er dårligst i Norden til å svømme. Om man ønsker å bli bedre til å svømme, må man øve. Læreplanen for skolen sier at elevene i slutten av fjerdeklasse skal

«vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land.»

Det er skoleledernes ansvar å påse at elevene utvikler disse ferdighetene.

Foto: Shutterstock

Foreldre som liker å bade med barna sine, gjerne i kombinasjon med deltagelse på svømmekurs der gode svømmelærere er instruktører, «er en sikker vinner». Da lærer barna å svømme.

Årsaken til at tiåringer ikke svømmer er sammensatt, men her er noen mulige forklaringer: Kompetansen til lærerne som underviser i svømming er ofte begrenset. Det er for få svømmehaller tilgjengelig i bydelene, og det er for kaldt i vannet ute. Det er for dyrt å bade i de tilgjengelige badeanleggene. Det er også mange barn som har foreldre som ikke kan svømme, følgelig unngår de å bade med barna sine.

Hva må gjøres og hvordan?

Svømmeopplæringen burde begynne fra barnehagealder. Deretter burde det være obligatorisk svømmeopplæring fra 1. klasse på barneskolen.

Vi må ha vann å svømme i og dyktige svømmelærere. Per i dag er nok antall svømmehaller på Sørlandet for lavt. Byer og bydeler med over 15.000 innbyggere bør ha svømmehaller. Et rimelig mål for kystbyene og «sørlandsperlene» langs sørlandskysten burde være: «Alle barn på Sørlandet skal være svømmedyktige»

Som et ledd i kompetansehevingen for lærere har Universitetet i Agder arrangert videreutdanningskurs for lærere i svømming og livredningsferdigheter. Dette skal sikre bedre svømmeundervisning i skolen samt trygg ferdsel når skoleklasser er på tur ved sjø og vann. Årsaken til at det er så viktig å kunne svømme er at det er den eneste aktiviteten du kan dø av ikke å kunne. Sikker ferdsel ved vann innebær også å kjenne til hva som er farlig og utrygt. Elevene skal lære å redde seg selv og andre, bruke livredningsbøye, kaste line, beherske hjerte-lunge redning og kunne ringe etter hjelp når det trengs. Viktigst av alt er det å vite når man skal bruke redningsvest.

Det viktigste med svømmeopplæringen er at barna først blir trygge i vann. Dette tar tid. De må leke masse og bli trygge med hodet under vann. Barna skal være like trygge under vann som over vann. Barn flyter når de tør å ligge lavt i vannet. Når barna er trygge og de føler at de flyter, svømmer de snart som fisker. Foreldre har ofte lyst til at barna skal lære «riktige» svømmetak. Personlig synes jeg ikke dette er så viktig, og det har jeg ment i mine snart 30 år som svømmelærer.

Slapp av, bad mye, lek vilt og kos dere!

Artikkelforfatter Petter Gramvik er universitetslektor ved UiA. Foto: Privat

Les flere innlegg i Vitensporten:

E-sport, mer enn gaming

Idrett og sport – er det det samme?

Friluftsliv – når alt håp er ute?

Hvorfor er ikke kvinnefotball mer populært?

Dette betyr de nye aktivitetsrådene for deg

Kajakkpadling er enklere enn du tror

Tid for å bevege en hel nasjon

Hva skal til for å spille i EM?