Fylkesmannen mener oppfølgingen 14-åringen fikk i barnevernet før drapet er i strid med loven.

— Det er en alvorlig tilbakemelding, sier Kristin Eidet Robstad, assisterende direktør i Utdannings- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

29. august i fjor ble 14 år gamle Alma Gabriela Knutsen funnet død ved Søgneelva. To uker senere innrømmet en jevngammel gutt å ha drept henne.

Første bekymringsmelding i 2009

Gutten hadde i flere år vært i kontakt med barnevernet, og den alvorlige hendelsen førte til at Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot barnevernstjenesten i Søgne og Songdalen.

Fædrelandsvennen har fått innsyn i tilsynsrapporten, som ble ferdig denne uka. Konklusjonen er at Songdalen kommune, som administrerte barnevernstjenesten, handlet i strid med barnevernsloven i behandlingen av guttens sak.

18. november 2009 mottok barnevernet første bekymringsmelding på gutten. Undersøkelse ble iverksatt, men det gikk elleve måneder før hjelpetiltak var på plass.

Fram til 29. august 2015 kom det inn et ukjent antall (sladdet i rapporten, journ. anm.) bekymringsmeldinger. Det er fattet vedtak om hjelpetiltak tre ganger.

Ikke systematisk utredet

I tilsynsrapporten kommer det fram at det aldri ble foretatt noen systematisk utredning av gutten før tiltak ble valgt. Jevnlig tikket det inn bekymringsmeldinger med samme innhold og gang på gang ble de samme tiltakene satt inn.

«Barnevernstjenesten har ikke klart å sette inn tiltak som har ført til varige endringer», skriver Fylkesmannen.

Det er heller ikke dokumentert at tiltakene er evaluert.

I 2015 ble det vurdert et nytt tiltak. Men dette ønsket ikke familien til gutten. Fylkesmannen påpeker at tiltaket ble frafalt uten noen dokumentert vurdering av konsekvensene.

Det fremgår heller ikke i dokumentasjonen om barnevernstjenesten på noe tidspunkt har vurdert å overta omsorgen for gutten.

Avsluttet 17. august

Det siste tiltaket ble vedtatt avsluttet 17. august 2015 . Uken etter begikk gutten drapet.

Begrunnelsen var at det ikke var kommet noen henvendelser på gutten i løpet av sommeren, og at barnevernstjenesten vurderte at det ikke forelå behov for tiltak.

Hva dette baserer seg på, sier vedtaket ingenting om. Men Fylkesmannen skriver at guttens far ikke lenger ønsker tiltak fra barnevernet.

«Det kan således synes som om dette er en av hovedgrunnene til å avslutte hjelpetiltaket», heter det i rapporten.

Guttens stemme mangler

Fylkesmannen er kommet til at barnevernet ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om gutten og hans situasjon. Det har ikke gjort saken bedre at fire ulike saksbehandlere har vært inne på fem år.

Det pekes på at guttens egen mening ikke er kommet godt nok fram, og også dette har medvirket til at man ikke har funnet tiltak som er til beste for ham.

Fylkesmannen ber nå Songdalen kommune gå gjennom sine rutiner og får frist til 7. mars for å komme med en tilbakemelding på hvordan de skal sikre at kravene i loven opprettholdes i framtiden.