— Det blir en veldig stram tidsplan, for vi har en ambisjon om å ha en intensjonsavtale klar i mars, sier Greibesland etter det aller første møtet mellom forhandlingsutvalgene i de fem kommunene.

— Samtidig er det veldig viktig å lage en åpen og god prosess som sikrer involvering fra formannskap, kommunestyrer, ansatte og ikke minst innbyggerne, presiserer han.

Forhandlingsutvalgene består også av varaordførere og opposisjonsledere. Fra v.: opposisjonsleder Gunnar Høygilt (H) fra Birkenes, varaordførerne Jorunn Lossius (KrF) fra Lillesand og Jørgen Kristiansen (KrF) fra Kristiansand, og Ap-leder Mette Gundersen fra Kristiansand. Foto: Kjartan Bjelland

En svær delegasjon bestående av ordførere, varaordførere, opposisjonsledere og rådmenn i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen møttes fredag på rådhuset i Søgne for å legge løpet mot det som kan bli en mulig ny storkommune.

Sentraliseringsfrykt

En slik kommune er det er det slett ikke alle som liker tanken på:

— Nå er det er veldig viktig å få lagt frykten for sentralisering til side, sier Kristiansands ordfører Harald Furre (H).

For heller ikke internt blant de fem ordførerne står jubelen i taket med tanke på et mulig nytt Stor-Kristiansand. Den aller første Ap-ordføreren i Birkenes, Anders Christiansen, gikk til valg på at kommunen skal klare seg alene.

— Men vi sa også at vi skulle være med og forhandle, og jeg er med her for å oppnå et resultat som er til det beste for innbyggerne, forklarer han. Og karakteriserer fredagens møte slik:

— Det var en veldig positiv stemning.

Nærtjenester

Det ble raskt bestemt at de fem ordførerne skal danne et arbeidsutvalg som legger opp det praktiske løpet, og etter forslag fra Furre, ble den erfarne Songdalen-ordføreren valgt til leder. Søgnes nye ordfører - og sammenslåingsskeptiker - Astrid Hilde (Ap) blir nestleder.

Ap-leder Mette Gundersen i samtale med partifelle og ny Søgne-ordfører Astrid Hilde. Foto: Kjartan Bjelland

— Dette må dreie seg om noe mer enn at Kristiansand skal bli stor. Det første vi må gjøre er å avklare visjonen, hvorfor vi egentlig gjør dette, sier Hilde. Derfor blir ivaretakelse av nærtjenester og nærdemokrati noe av det aller første som settes på dagsorden.- Jeg tror det er relativt enkelt å bli enige om at skole, barnehager, bibliotek og sykehjem skal ligge der de ligger, sier Harald Furre.

— Så må vi tenke på de stedsuavhengige tjenestene som administrasjon for skole, helse- og sosial, plan og bygg. Det er ved å skape større, stabile fagmiljøer på disse områdene at en mulig gevinst ligger, legger han til.

- Stort ansvar

Lillesands ordfører Arne Thomassen (H) hadde reist på ferie, men varaordfører Jorunn Lossius (KrF), representerte byen:

— Nå påhviler det oss et stort ansvar. For det er ingen tvil om at dersom vi greier å få til noe her, så vil det løfte hele landsdelen, sier hun.

Anders Christiansen (Ap) og Harald Furre (H) ble et øyeblikk ufrivillig utestengt fra forhandlingsrommet. Foto: Kjartan Bjelland

Men parallelt med ekteskapsforhandlingene mellom de fem, er det også et par stykker som har «noen på si'». Søgne og Songdalen har nemlig kommunestyrevedtak på at de også skal undersøke muligheten for at bare de to skal slå sine pjalter sammen.— Vi skal tenke to tanker samtidig, men hvor langt vi går, vet vi ennå ikke, sier Astrid Hilde.

Og det er et åpent spørsmål om alle fem kommunene henger med i hele løpet:

— Det gjenstår å se om noen hopper av. Men målet er at vi i mars skal ha funnet ut av om vi skal skape en ny kommune sammen, sier Harald Furre.