— Vest-Agder er vår definitive ønskede partner, sier Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) til Fædrelandsvennen.

For det er ikke bare landets kommuner som nå oppfordres til ekteskap. For få dager siden sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) brev til samtlige fylkeskommuner. Der ber han dem se på muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, og de oppfordres til å fatte vedtak høsten 2016. Sverdup Lund mener nøkkelen til ny fylkesstruktur ligger hos kommunene i Knutepunkt Sørlandet, der Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen ligger i Vest-Agder, Lillesand, Birkenes og Iveland i Aust-Agder.

— Hele prosessen vil egentlig styres av hva som skjer i knutepunktkommunene, sier han.

Kartet forandres

— Dersom alle sju slår seg sammen vil det forandre hele kartet på Agder, og da er fylkeskommunene nødt til å slå seg sammen, sier Sverdrup Lund.

Han øyner en tilsvarende sammenslåing rundt Arendal, og ser for seg at Telemark senere kan komme inn som partner i en større region:

— Det blir som de sier i værmeldingen: «Agder og Telemark». Dessuten har vi jo felles biskop også, påpeker han.

Bjørgulv Sverdrup Lund forlater politikken til høsten, men hans kollega Terje Damman (H) i Vest-Agder stiller til gjenvalg som fylkesordfører. Han er forberedt på naboprat:

— Vi vil ha formelle møter med nabofylkene etter valget til høsten, sier Damman til Fædrelandsvennen.

Han er selv på ferie, og har ikke fått lest brevet fra Sanner, men var forberedt på at det ville komme:

— Vi hadde felles fylkesutvalg med Rogaland i slutten av april, og der ble vi enige om å formalisere samtalene til høsten, sier han.

Ja ved håndsopprekning

Et felles fylkesutvalg med Aust-Agder i juni ble avlyst, men Damman regner med å følge samme prosedyre med naboen i øst. Det gjør også Sverdrup Lund:

— Dette vil vi ta opp i fylkesutvalget i september, og lage rammer for prosessen der, sier han.

Han tror stemningen for å slå sammen Aust- og Vest-Agder er god:

— Vi har jo allerede felles planverk på svært mange områder. På et felles fylkesting vi hadde i februar ba jeg for moro skyld alle som var positive til sammenslåing om å rekke opp hånden, og nesten alle gjorde det, forteller han.

Politikerne har imidlertid vært positive i mange år, og fylkestinget i Vest-Agder sa allerede i juni 2010 ja til sammenslåing med Aust-Agder.

De anså det ikke nødvendig å legge saken ut til folkeavstemning, men det gjorde derimot Aust-Agder, og 14. september 2011 sa nesten 70 prosent av velgerne i øst nei til å slå seg sammen med vest.

Ville bytte fylke

Men avgjørelsen var ikke mange dager gammel før både Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes søkte departementet om å få bytte fylke. Senere hang også Valle seg på, og fem av Aust-Agders 15 kommuner ville melde overgang til vest.

Men i februar 2013 sa kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) nei. Hun var redd flere kommuner ville følge etter, og at videre drift av Aust-Agder fylkeskommune ville bli vanskelig.

Akkurat det bekymrer ikke den blåblå regjeringen som overtok høsten 2013, og umiddelbart satte dagens grenser i spill ved å sette i gang den største kommunereformen på 50 år.

— Det er jo en litt annen situasjon i dag, sier Terje Damman.

— Nå er mange baller i luften samtidig, og endring av kommunegrenser vil også påvirke fylkesgrensene, sier han.

— Jeg har en følelse av at forståelsen for en sammenslåing er blitt større siden folkeavstemningen i 2011, sier Bjørgulv Sverdrup Lund.

Ser også mot vest

Fylkesgrensen mot Rogaland kan også bli endret dersom kommuner i grensetraktene får god kjemi.

— Når noen av grensekommunene prater sammen, er det naturlig at fylkene også gjør det, sier Terje Damman. Men hva som blir utfallet vil ha slett ikke spekulere i nå.

Da er det enklere å ha en mening om Aust-Agder:

— Vi har gått inn for sammenslåing over mange valgperioder, og et bortimot enstemmig fylkesting sa ja i 2010. Den stemningen gjelder fortsatt vil jeg tro, sier han.

Rogalands fylkesordfører, Janne Johnsen (H), bekrefter at de skal ha samtaler med Vest-Agder:

— Men det er altfor tidlig å si hva som vil komme ut av diskusjonene, sier hun.

— På Vestlandet har vi også et veldig tett samarbeid i Vestlandsrådet, der fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal deltar, sier Johnsen.