Regjeringen ønsker seg større og mer robuste kommuner. Tror du sørlendinger flest ser behovet for dette?

— Det varierer nok veldig. At kommunereformen generelt har fått en lunken mottakelse kan nok ha sammenheng med at det ikke er klart hvilke oppgaver kommunene i framtiden er tiltenkt.

Har lokalpolitikere i landsdelen vanskelig med å se økonomiske eller andre fordeler med at kommunene deres slår seg sammen?

— Regjeringen lokker med engangstilskudd til kommuner som vil slå seg sammen, men det er nok ikke avgjørende. Løfter fra lokalpolitikere om å frede skoler og sykehjem etter en kommunesammenslåing er på lang sikt ikke mye verdt. Ingen slike vedtak gjelder lengre enn til neste rullering av kommunebudsjettet. Selv rike kraftkommuner som Bykle og Sirdal har nok innsett at de framover ikke vil kunne beholde så mye av skatteinntektene sine selv. Rent økonomisk kan de klare seg greit alene i mange år ennå. Verre vil det nok være for kommuner som Hægebostad, Audnedal og Bygland å klare seg alene. Ikke minst når det gjelder å rekruttere ansatte og opprettholde et godt tjenestetilbud på alle områder vil det være en fordel med større kommuner. Kom det overraskende at Vennesla og Iveland har vendt tommelen ned for å bli med i en storkommune med de andre Knutepunkt Sørlandet- kommunene?

— Nei, det har alltid vært en spenning mellom Kristiansand og Vennesla. Men jeg registrerer jo også at det også er politikere i Vennesla som ser fordeler med å gå inn i en storkommune. For Iveland var det nok naturlig å se til hva nabokommunen i sør bestemte seg for.

Kan Venneslas nei få betydning for sammenslåingsdiskusjoner innover i landet?

Problemet er at kommunalminister Jan Tore Sanner ikke har sagt noe om hvilken rolle fylkeskommunen er tiltenkt.

— Reformen har nok bare enda mindre oppslutning lengre inn i landet. I Bykle har for eksempel ordføreren karakterisert reformen som tull. Evje og Hornnes har riktignok hatt følere ute både overfor Åseral, Iveland og de andre setesdalskommunene.

Hvordan ser du på mulighetene for at de fem andre Knutepunkt- kommunene skal gå sammen i en storkommune?

— Det er nok fremdeles helt åpent, men det har kommet et gjennombrudd mellom Lillesand og Kristiansand og da kan fort Birkenes følge etter. Jeg mener at Høyres ordførerkandidat i Kristiansand har skapt en ny dynamikk i prosessen med sin tilnærming til nabokommunene.

Hva vil en storkommune bestående av Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen kunne få å si for den regionale utviklingen i landsdelen?

— Det ville være rart dersom storkommunen skulle overta areal- og transportplansamarbeidet som også Vennesla, Iveland og begge fylkeskommunene i dag er en del av. Problemet er at kommunalminister Jan Tore Sanner ikke har sagt noe om hvilken rolle fylkeskommunen er tiltenkt.

- Dersom hele kommunereformen skulle vise seg å bli en flopp, vil kommunekartet på Sørlandet nesten kunne være uforandret, sier Jon P. Knudsen. Foto: Thomas Hegna

Vil en storkommune med Kristiansand øke presset for kommunesammenslåinger rundt Arendal?— Ja, helt klart. En storkommune rundt Kristiansand vil forrykke styrkeforholdet i landsdelen, og vil kanskje kunne blåse nytt liv i tanken om å slå sammen Grimstad med både Arendal og kommunene lengst øst i fylket. Utfordringen ville blitt store avstander for innbyggerne i Risør og Gjerstad og Tvedestrand.

Er det realistisk å få en stor kystkommune som strekker seg fra for eksempel fra Mandal til Grimstad?

— Dersom Lindesnes skulle velge å gå vestover til Lyngdal, kan det bli aktuelt for Mandal å se østover.

Hva vil en slik stor kystkommune kunne bety for de langt mindre befolkede kommune i innlandet?

— Innlandskommunene vest i landsdelen har alltid hatt tette bånd til bykommunene. Jeg kan ikke se at det vil være naturlig for innlandskommunene i Vest- Agder danne en stor innlandskommune.

Kan det bli aktuelt for Stortinget å tvinge enkeltkommuner i landsdelen til å slå seg sammen?

— Det gjenstår å se. Siden vi nå står foran et valg er alle partiene forsiktige med å uttale seg om dette. Her har Arbeiderpartiet et dilemma. For det første ønsker ikke partiet å hjelpe regjeringen med kommunereformen, men samtidig kan de få ansvaret i fanget ved et regjeringsskifte.

I dag er det 30 kommuner på Sørlandet. Hvor mange tror du det vil være om 10 år?

— Det er nesten umulig å spå. Dersom flere av kommunene rundt Kristiansand slår seg sammen vil nok andre følger etter, og vi vil kanskje kunne sitte igjen med 15- 20 kommuner. Dersom hele kommunereformen skulle vise seg å bli en flopp, vil kommunekartet på Sørlandet nesten kunne være uforandret.