Hvordan bryte ned tillit

Å drive bank er en kontinuerlig balansegang mellom kredittvurdering og salg.