Med store ordrereserver og sikret arbeid i mange år framover. Dette til tross for at den norske krona stort sett har vært relativt sterk. I forhold til annet næringsliv på Sørlandet så har oljeindustrien sittet på en grønn grein. Politikere og byråkrater, uavhengig av regjeringer, har valfartet til Sørlandet for å skryte høylytt av denne næringen. Dette er vel og bra, men hva med andre næringer?

Færre ansatte

Så faller oljeprisen. Bedrifter signaliserer at innleide ikke får fortsette og at de muligens vil trenge færre ansatte etter hvert, om noen år. Og media og politikere lar seg villig bruke i spillet. Ordretilgangen ser litt

mørkere ut. Men hva snakkes det om i ordrereserver egentlig. Nå nettopp var det opplyst at NOV hadde 50 milliarder i ordrereserver. Nymo har nettopp fått en kontrakt på 1,5 milliarder.

Bare for å illustrere dette. 50 milliarder er det samme som det kostet å bygge E 18 mellom Grimstad og Kristiansand, 16 ganger. Og dette er altså ordrereserven til en av bedriftene i oljeindustrien på Sørlandet.

Tjener mer

Og nå når krona er blitt svakere så tjener oljeindustrien mer. Og de får blod på tann. Nå prater de krona enda svakere ved å fortelle om hvor forferdelig dette kommer til å gå og at ordretilgangen har stoppet opp. Hvis ordrereservene totalt for oljeindustrien på Sørlandet er 100 milliarder så tilsvarer det bygging av E 18 Grimstad — Kristiansand 33 ganger .

Og jo lengre ned oljeindustrien klarer å prate den norske krona, jo lavere blir oljeprisen. Det dannes et bilde av at Norge går så dårlig p.g.a. lav oljepris og dårlige tider i oljeindustrien. Det psykologiske spillet kommer tilbake som en bumerang. For alle andre i dette landet. Det er ikke bare tilbud og etterspørsel som styrer markedene. Psykologi styrer mye mer enn vi aner. Mens andre sliter, så sitter de som har de største ordrereservene i dette landet, igjen som vinnere.