Tilståelsessaken mot langrennsstjernen kunne fort ha endt med knall og fall da han skulle forklare seg om de falske forklaringene han ifølge siktelsen avga til politiet etter promillekjøringen tidlig om morgenen søndag 4. mai i år.

I tilståelsessaker er det et ufravikelig krav at siktede må avgi en uforbeholden tilståelse som omfatter både de objektive og subjektive forhold rundt de straffbare forholdene saken gjelder.

Kommer retten til at siktedes forklaring i retten ikke oppfyller kravene, må saken sendes tilbake til påtalemyndigheten og senere avgjøres i en hovedforhandling med tre dommere og full bevisførsel.

Siktelsen mot Northug omfattet tre tilfeller av falske anklager mot kameraten som var med i bilen. Først til en politibetjent som oppsøkte ham hjemme etter promillekjøringen, deretter til en politimann i bilen som brakte ham til politistasjonen, og endelig i et formelt avhør med forsvarer til stede ved 11-tiden om formiddagen. Ved disse tre anledninger hevdet han at det var kameraten som kjørte bilen.

Ved 18-tiden samme dag oppsøkte han imidlertid politiet og la kortene på bordet.

Husket ikke

I retten sa Northug at han på grunn av beruselse ikke husker noe av de to første avhørene. Ved det tredje avhøret var han i sjokk og ikke ved sine fulle fem. Han mente at politiet kunne ha ventet med avhør til han ble edru.

Spørsmålet for retten ble om forklaringen kunne oppfattes som en uforbeholden tilståelse. Jurister som fulgte saken, mente klart nei. Mange av oss andre var også i tvil – hva ville dommer Ingrid Stigum komme frem til?

Dommer løste floken ved å se bort fra de to første avhørene. Han ble derfor bare dømt for ett tilfelle av falsk forklaring, ikke tre. Om det tredje avhøret sier retten at det var uheldig at Northug var påvirket da det fant sted – og mener at omstendighetene rundt avhøret må tale i formildende retning.

Et klart spark til politiet, med andre ord.

Som alltid har dommeren siste ord. Hun fant det ikke betenkelig å avgjøre saken ved summarisk behandling, men jeg er sikker på at avgjørelsen vil bli flittig diskutert blant jurister.

Mye formildende

Politiets forslag til straff var 60 dagers fengsel, 200.000 kroner i bot og tap av retten til å føre motorvogn for alltid.

I utgangspunkt en mildere straffepåstand enn mange hadde ventet på forhånd. Dommer Stigum var flink til å finne enda flere formildende omstendigheter; hun landet på fengsel i 50 dager.

Northug er dømt for å ha kjørt bil med 1,65 i promille. Han er dømt for hensynsløs kjøring, for å ha kjørt i 83 km/t i 40-sonen, for å ha forlatt en skadet kamerat i bilen, for å ha forlatt stedet uten å varsle politiet om ulykken, samt falske anklager.

50 dagers fengsel er en mild straff.

Skulle Northug få problemer med å betale boten på 185.000 kroner, kan han alltid søke Statens innkrevingssentral om innbetaling i rater.

Førerkortet får han nok tilbake om en fem års tid eller så.

Ingen dårlig dag for Northug, dette. Det kunne ha gått langt verre.