KRISTIANSAND: «Selv om det er betydelige merkostnader ved alternativene med lengre tunneler, må det påpekes at veivalget som nå gjøres vil gjelde for lang tid og dermed er av stor betydning for lokalbefolkingens helse i fremtiden,» skriver departementet under 'avsluttende merknader' i sitt innspill til innsigelsessaken om Ytre Ringvei.

Helse— og omsorgsdepartementet skriver også at de er positive til at både Kristiansand og Songdalen kommune vektlegger folkehelseperspektiv og miljøhensyn i sin behandling av kommunedelplanene. «Det bør legges vekt på lokalbefolkningens ønske om å bevare stille og verdifulle friluftsområder.»

Folkehelseinstituttet støtter lang tunnel

Helse- og omsorgsdepartementets innspill er utarbeidet etter innspill fra Folkehelseinstuttet (FHI). I sitt helsemessige innspill til departementet er de klare i sin sak. Også de viser lokalbefolkningens ønske om å bevare stille og verdifulle friluftsområder, før de skriver følgende:

"FHI støtter derfor Fylkesmannen i Vest-Agders tilrådning og anbefaling om at innsigelsene fra SVV ikke tas til følge."

Svarer først over helga

Fædrelandsvennen har forsøkt å få Helse- og omsorgsdepartementet til å uttale seg om saken fredag ettermiddag. Hverken avdelingsdirektøren eller førstekonsulenten som har signert brevet eller pressevakten i departementet vil svare på om Helsedepartementet konkret støtter Fylkesmannens anbefaling om én lang tunnel eller Vegvesenets anbefaling på to korte tunneler i forbindelse med Ytre Ringvei i Vågsbygd.

— Send en e-post, så svarer vi over helga, er tilbakemeldingen vi får.

Statens vegvesen mener de har valgt en meget skånsom korridor for den ytre ringveien mellom Vige i Kristiansand og Volleberg i Songdalen. Kjerrane. Foto: Statens vegesen

Folkehelseperspektivet

Gjennomgangstonen i brevet er likevel at det må tas store hensyn til folkehelseperspektivet. Blant annet skriver departementet at det både ved utbygging og drift av ny motorvei må tas hensyn til lokalbefolkningens helse, «herunder risiko for støyplage eller luftforurensning, og fremtidig tilgang på friluftsområder.»

Samtidig er departementet også enige med veivesenet i at lengre tunneler kan ha større sikkerhetsutfordringer ved brann og eventuell evakuering enn kortere tuneller.

Støtter ikke lang tunnel

Tidligere har Klima— og miljødepartementet støttet kommunenes ønske om å bruke 80 millioner kroner ekstra for å bygge lang tunnel i forbindelse med Ytre Ringvei i Vågsbygd.

Samferdselsdepartementet støttet, etter mye fram og tilbake, veivesenets forslag om to korte tunneler gjennom Vågsbygdmarka.

Det er Kommunal- og moderningseringsdepartementet som til slutt skal avgjøre striden.