- Broa kommer 13 meter over her vi står nå. Terrenget taler for at dette er et fornuftig sted å krysse, sa planleggingsleder Håkon Lohne fra Statens vegvesen (oransje jakke) foran de rundt 40 deltakerne på befaringen ved trialbanen på Kjerrane tidligere i vinter. Foto: Vegard Damsgaard
Her er Statens vegvesens skisser for Ytre Ringvei ved Kjerrane. Samferdselsdepartementet tilrår nå veivesenets alternativ med to kortere tunneler legges til grunn i det videre arbeidet. Foto: Statens vegesen
Stian Storbukås (Frp) Foto: Kjetil Reite
Kristiansands ordfører Harald Furre (H) legger sin lit til kommunalminister Jan Tore Sanner. Her fra møtet med Søgnes ordfører Astrid Hilde (Ap), Songdalens ordfører Johnny Greibesland og Birkenes-ordfører Anders Christiansen i forrige uke. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: 25. januar skrev Samferdselsdepartementet at de støtter forslaget om å legge Ytre Ringvei i tunnel ved Kjerrane.

«Samferdselsdepartementet legg vekt på at området er eit bynært friluftsområde. I lys av det rår departementet til at traseen vert lagt i lang tunnel under Gamle Mandalsveg ved Kjærrane».

Kristiansands ordfører Harald Furre (H) legger sin lit til kommunalminister Jan Tore Sanner. Her fra møtet med Søgnes ordfører Astrid Hilde (Ap), Songdalens ordfører Johnny Greibesland og Birkenes-ordfører Anders Christiansen i forrige uke. Foto: Kjartan Bjelland

Dette skrev underdirektør Dag Namtvedt og avdelingsdirektør Ola Brattegard i sin anbefaling til kommunalminister Jan Tore Sanner.

«En inkurie»

Torsdag sendte avdelingsdirektør Brattegard et nytt brev. Men nå er underdirektør Namtvedt byttet ut med seniorrådgiver Sjur Garaas.

Da heter det:

«Ved en inkurie har Samferdselsdepartementets tilrådning i punktet Tunnel under Gamle Mandalsveg ved Kjærrane blitt feil».

Samferdselsdepartementet viser til ulempene Statens vegvesen påpeker ved lang tunnel, og kostnadsforskjellen. Departementet tilrår på den bakgrunn at Statens vegvesens alternativ med to kortere tunneler legges til grunn i det videre arbeidet.

LES OGSÅ:

— Misforståelse

Avdelingsdirektør Ola Brattegard nekter plent å kommentere saken overfor Fædrelandsvennen, og henviser til statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp). Underdirektør Dag Namtvedt har ikke vært tilgjengelig på telefon. Og seniorrådgiver Sjur Garaas kan ikke kommentere saken fordi han skal til tannlegen og trekke ut en tann.

– Men hva mener dere med å kalle denne endringen en «inkurie»?

– Det betyr at det er en misforståelse, sier Garaas.

– Er det en inkurie hvis departementet først mener det må legges vekt på at dette er et bynært friluftsområde, for så å snu helt rundt og legge vekt på kostnadsforskjellen? Er dere satt under politisk press her?

– Dette må du ta opp med politikerne. Nå må jeg inn til tannlegen, sier Garaas og avslutter samtalen.

Her er Statens vegvesens skisser for Ytre Ringvei ved Kjerrane. Samferdselsdepartementet tilrår nå veivesenets alternativ med to kortere tunneler legges til grunn i det videre arbeidet. Foto: Statens vegesen

Makan til rotKristiansands ordfører Harald Furre sier rett ut hva han mener om departementets snuoperasjon.

– Makan til rot! Og det kan du sitere meg på! sier han.

Selv fikk han overbrakt beskjeden av stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) under møtet de 32 ordførerne i Agder hadde med Sørlandsbenken onsdag kveld.

– Jeg har snakket med Samferdselsdepartementet i dag, og det har skjedd en feil, sa Michaelsen til møtet, og opplyste at det torsdag vil komme en presisering av hva som er riktig.

Michaelsen svarte ikke på Fædrelandsvennens henvendelse torsdag.

– Jeg har sendt en sms til Åse der jeg har understreket det faktum at det ble gjort enstemmige vedtak om dette i både Kristiansand og i Songdalen, inkludert Fremskrittspartiets representanter. Vi forventer at Frps stortingsrepresentanter bakker det opp, sier Harald Furre.

Stoler på Sanner

Ordføreren stoler nå på at kommunalminister Jan Tore Sanner tar den riktige avgjørelsen.

– Det er kommunalministeren som bestemmer i denne saken. Samferdselsdepartementets brev nummer to er overhodet ikke siste ord i saken. Så hadde avgjørelsen til Sanner vært opplagt hvis både Miljødepartementet og Samferdselsdepartementet begge var for. Det er større usikkerhet når vi ikke har støtten fra samferdsel. Men under Jan Tore Sanner er det lagt ekstremt stor vekt på hva lokale myndigheter mener. Og her er Songdalen, Kristiansand, fylkeskommunen og Fylkesmannen enige om tunnel. Og så lenge kostnadsforskjellen er under én prosent av prosjektets totaløkonomi, håper og tror jeg Sanner legger avgjørende vekt på lokale myndigheter og Miljødepartementet, sier Furre.

- Broa kommer 13 meter over her vi står nå. Terrenget taler for at dette er et fornuftig sted å krysse, sa planleggingsleder Håkon Lohne fra Statens vegvesen (oransje jakke) foran de rundt 40 deltakerne på befaringen ved trialbanen på Kjerrane tidligere i vinter. Foto: Vegard Damsgaard

– Åse Michaelsen var enigStatssekretær Tom Cato Karlsen sier Samferdselsdepartementet endret saken etter at Åse Michaelsen tok kontakt.

– Vi ble faktisk oppmerksom på saken da Åse Michaelsen tok kontakt og gjorde oss oppmerksom på det. Da viste det seg at departementet hadde sendt en versjon som ikke var i tråd med det vi var enige om, sier Karlsen.

– Og Åse Michaelsen var enig i endringen?

– Ja, jeg har forståelse av at Åse mente dette var den beste løsningen, slik at prosjektet ikke ble ytterligere forsinket. Kostnadene med en lang tunnel ville fordyret prosjektet en god del, sier han.

– Departementet angir en ekstra kostnad på 70-90 millioner for tunnel under Kjerrane. Ville det velte prosjektet?

– Bakgrunnen for at en har gjort den vurderingen ved ikke å gå for lang tunnel, er at veivesenet har strukket seg langt allerede, spesielt i kristiansandsområdet. Vi ville ikke belaste prosjektet mer. Da var det ikke ønskelig fra departementet å velte mer kostnader over på prosjektet, der 70 til 90 millioner vil komme på toppen av alt annet, sier Karlsen.

– Urimelig å si at vi sitter igjen med svarteper

– Det aller viktigste er at veien faktisk blir bygd, sier Stian Storbukås (Frp), som mener Frp lokalt kan leve med Samferdselsdepartementets snuoperasjon.

Stian Storbukås (Frp) Foto: Kjetil Reite

– Vi stemte med et enstemmig bystyre i Kristiansand for tunnel under Kjerrane, sier Storbukås.– Men vi har hele veien sagt at en må balansere miljøhensynene opp mot økonomien. Men vi har stemt med flertallet både i byutviklingsstyre og i bystyret, sier han.

– Vi har også sagt at hvis departementet velger en annen løsning, så er er det alltid viktigere at veien faktisk blir bygd, enn at vi får en plan på ørkenvandring. Det er ikke en totalkatastrofe for Frp hvis det ikke blir tunnel. Det viktigste er at vi får veien.

– Men denne «inkurien» fra dine partifellers departement var litt av en snuoperasjon?

– Regjeringen er ansvarlig for til enhver tid å føre den politikken som er best for nasjonen Norge. Vi får det ikke alltid som vi vil. Men vi har fått mye på vei fra denne regjeringen. Hvis vi nå får en sur sitron i fanget, så skal Frp leve med det lokalt. Vi har faktisk blitt hørt på flere punkter. Det vil være urimelig å si at vi sitter igjen med svarteper i denne saken, sier Storbukås.

Presisering

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet vil presisere at stortingsrepresentant Åse Michaelsen ikke instruerte departementets avgjørelse i spørsmålet om to korte tunneler fremfor én lang tunnel på Ytre Ringvei. Han presiserer også at Michaelsen overfor departementet har gjort oppmerksom på synspunktene til Kristiansand Frp, som er for en løsning med én lang tunnel. Red.