GRIMSTAD: — Det skjer dessverre en systematisk utestegning av utlendinger på jobbmarkedet, sier ordfører i Grimstad, Hans Antonsen (V). I stemmerettsjubileumsåret sammenligner han med kvinner som ble holdt utenfor politisk innflytelse for 100 år siden.

Oppgjør

— Vi må ta et oppgjør med dette, sier Antonsen.

Han synes det virker helt uforståelig med statsviter Christian Shellunts-Berg, opprinnelig fra Armenia, som har søkt 800 jobber uten napp. Venstre-ordføreren mener utspillet fra Gro Bråten i Karrieresenteret er interessant. Hun foreslår at det alltid skal innkalles en person av utenlandsk opprinnelse til jobbintervju for offentlige stillinger, dersom det finnes kvalifiserte kandidater.

— Vi innfører dette med umiddelbar virkning, sier Antonsen etter å ha hatt møte med rådmann Per Kristian Vareide i Grimstad.

Orienterte lederne

Tirsdag sendte rådmannen denne meldingen ut til ledergruppen i kommunen:

"Vi har vært så heldige at vi har fått flere kvalifiserte søkere til samfunnsplanleggerstillingen. To av dem vi har innkalt til intervju, har ikke opprinnelse fra Norge. Min generelle holdning er at vi skal intervjue de søkere vi anser som mest kvalifisert til å arbeide i vår kommune. Siden det er dokumentert at fremmedartet navn i seg selv kan være til hinder for å bli innkalt til intervju, ønsker jeg at vi som en policy i denne kommunen skal innkalle minst en person med navn som ikke virker norske i utgangspunktet, gitt at de anses som kvalifisert til stillingen".