KRISTIANSAND: — Slik det ser ut nå kommer vi ikke til å anke, sier 34-åringens advokat, Arild Holden.

Den tidligere idrettslederen ble nylig dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for fem tilfeller av overgrep mot to gutter i fotballklubben Våg.

34-åringen soner for tiden en dom på fire år og tre måneder som han ble idømt av Agder lagmannsrett i fjor. Mannen ble da funnet skyldig i å ha forgrepet seg mot 27 gutter i fotballklubben. Etter rettssaken meldte to andre seg for å fortelle om hva de hadde opplevd. Overgrepene mot disse ble begått i samme periode som mot de andre, mellom sommeren 2008 og februar 2009. Den tidligere idrettslederen ble pågrepet og fengslet 5. februar 2009. Han har nå sonet store deler av dommen og er overført til en overgangsbolig. På dagtid jobber han som praktikant i en bedrift. Han går også i terapi.

Vil legge saken bak seg

Det er foreløpig uklart hva den nye domfellelsen vil bety for gjennomføringen av soningen.

— En eventuell anke vil gjøre at han ikke blir ferdig med saken og kan legge den bak seg. Dommen vil ikke være rettskraftig, noe som vil få konsekvenser for straffegjennomføringen. Hadde det kun vært opp til meg så hadde vi anket, men slik blir det mest sannsynlig ikke, sier Holden.

Forsvareren tviler på at 34-åringen må tilbake i fengsel for å sone den nye dommen.

— Det vil forundre meg stort. En konsekvens av den nye dommen kan bli at prøveløslatelsen blir utsatt, sier Holden.

Kan sone i overgangsbolig

— Fengselet vurderer dette når det får den nye dommen. Den domfelte kan fortsette soningen under samme forhold, eller det kan innføres strengere vilkår. En ubetinget dom på x antall dager skal selvsagt sones, men hvordan den sones er en annen sak, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen region sørvest, Gudmund Idsøe.

Han presiserer at han ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men kun på generelt grunnlag.

En ubetinget fengselsdom kan sones i et helt lukket fengsel eller i en overgangsbolig.

— Det er flere kategorier fengsel. Overgangsbolig er en kategori. Soningen i en slik bolig innebærer et nøye oppsatt regime, med retur til fastsatte tidspunkt, sier Idsøe.