• ANKER IKKE: Arild Holden, som forsvarte 34-åringen under rettssaken, sier den nye dommen trolig ikke blir anket. FOTO: Lars Hoen

Anker ikke overgrepsdom

Den tidligere idrettslederen i Våg ønsker å legge saken bak seg og komme videre med soningen.