Kl. 13.06. Ordfører Tore Askildsen har klubbet bystyremøtet i gang. Først opprop og orienteringer. Kommunereform-saken er første ordinære sak.

Kl. 13.42: Debatten er fortsatt ikke kommet i gang. Ulike referatsaker tas opp nå.

Følg FVN Mandal på Facebook!

Kl. 13.44: Debatten i gang. Ordføreren redegjør for rådmannens mening som er at Mandal skal slå seg sammen med Lindesnes og Marnardal.

Ordfører Tore Askildsen før møtet klokken 13 der han gjorde klart til maraton-møtet i bystytret. Ved siden av formannskapssekretær Trine Merete Vasby. Foto: Jarle R. Martinsen

Kl. 13.47: Saksordfører for saken, Even Tronstad Sagebakken (Ap), redegjør for saken. Han sier at det er stor politisk enighet om å slå seg sammen med Lindesnes og Marnardal. Kl. 13.48: Ordføreren opplyser til bystyret at han har hatt møter med Songdalen og Søgne som har døra på gløtt for en sammenslåing med Mandal. — Men de har mest fokus østover, sier han.

Mye klokt

Kl. 13.49: Sven Seljom (H): - Jeg synes det har kommet mange kloke innlegg i avisa i det siste. Det inntrykket vi har av de undersøkelsene som er gjort i Marnardal og Lindesnes er at de neppe er gode nok. Når noen har svart at de vil til Lyngdal fordi de handler der, sier det sitt.

— Jeg mener Mandal skal førerrollen i denne saken. Vi skal være den rause kommunen som de bør slå seg sammen med. Felles bo- og arbeidsmarked er god nok grunn for sammenslåing.

Vi bør også se østover

Kl. 13.52: Even Tronstad Sagebakken (Ap): - Vi bør også se østover om Nye Lindesnes blir vraket. Ap tenker at vi bør ha mer tid for å sikre at Nye Lindesnes blir en realitet.

SV vil utsette saken

Kl. 13.54: Morten Ekeland (SV): - Dette er hastverksarbeid. Det kommer nye rammevilkår for kommunene neste år. Samtidig har vi nabokommuner som nøler med å slå seg sammen med oss. Vi ønsker å sammenslåing med Lindesnes og Marnardal, det er det mest naturlig. Men hastverk er lastverk. Vi ønsker dessuten en folkeavstemming i forbindelse med kommunestyrevalget.

ekeland.jpg

Kl. 14.02: Alf Erik Andersen (FrP): — Jeg har ikke hørt en røst eller sett et leserbrev som vil ha folkeavstemming. Det er ikke aktuelt for oss. Vårt justerte vedtak er at vi fortsetter forhandlinger med Lindesnes og Marnardal med sikte på etablering av "Nye Lindesnes".

Tenker for smått?

Kl. 14.06: Harald Øyslebø (FrP): - Mandal er kommunesenteret i dette området, og det er på tide at vi setter på mer trøkk. Vi er den neststørste byen i fylket. Kanskje vi tenker for smått. Er Mandal, Lindesnes og Marnardal en stor nok kommune egentlig? Tenk dessuten om vi skal knive om å slå oss sammen med Søgne og Songdalen - da ødelegger vi for Kristiansand og Sørlandet.

Vi går mot en avstemming

Kl. 14.10: Inga Fjeldsgaard (AP): - Vi går mot en avstemming. De folkevalgte er valgt på vegne av folket og skal stå for en avgjørelse. Nye Lindesnes er vårt første valg. Og vi skal danne en helt ny kommune der vi skal starte helt på nytt.

KrFs Christoffer Westermoen.

Kl. 14.14: Christoffer Westermoen (KrF): — Vi må snakke mer de fordeler sammenslåing gir for alle kommunene. Kl. 14.16: Ole G. Ihme (H): - Det er jo ikke tilfeldig hvilke kommuner som samarbeider her på Agder. Mye skyldes typografien. Nå bør vi fokusere på Nye Lindesnes, og ikke se andre veier ennå. Det blir det i så fall nok av tid til.

Kl. 14.19: Ingvild W. Thorsvik (V): - Vi støtter SVs forslag om folkeavstemming.

Kl. 14.22: Alf G. Møll (Frp): Jeg er helt sikker på at de andre kommunene kommer til å ville slå seg sammen med Mandal til slutt. Det er jo helt unaturlig at de vil skille seg etter 60 år - det er jo helt unaturlig. Også Morten Ekeland vil det samme som oss egentlig, det er jo også betryggende.

Kl. 14.25: Hannah Dybesland ( H): - Tenk om de mulighetene vi har. Vi kan skape så gode tjenester og ta vare på våre innbyggere at vi kan komme enda høyere opp på kommunebarometeret. Vi kan få et så godt næringsliv. Det vil derfor være forferdelig leit om våre samarbeidspartnere vil en annen vei.

Kl. 14.28: Avstemning. Bystyret har enstemmig vedtatt å gå i forhandlinger med Lindesnes og Marnardal med sikte å bli en kommune.

SVs forslag om avstemming ble nedstemt.