— Fordelen med å gi bort samlingen før jeg har tatt på den siste pysjamasen, er at jeg kan fortsette å utvikle den, sier Nicolai Tangen (49) til Fædrelandsvennen.

Torsdag var han i Kristiansand for å delta på det aller første møtet i styringsgruppen som både skal finne egnede lokaler, utrede driftskonsept og mulige finansieringsløsninger. Der ble det også vedtatt å utlyse en internasjonal arkitektkonkurranse for området i og rundt den gamle siloen om ganske få dager.

Nicolai Tangen (til h.) sitter i styringsgruppen som skal utrede lokalisering, finansiering og driftskonsept for Tangen-samlingen og området på Silokaia. Den ledes av ordfører Harald Furre (til v.), Ap-politiker Mette Gundersen og SMKU-styreleder Jan V. Johannessen er blant medlemmene. Foto: Kjartan Bjelland

— Det at samlingen ikke er statisk, men stadig utbygges, gir noen fantastiske perspektiver og gjør dette mer og mer interessant, sier ordfører Harald Furre (H) som leder styringsgruppen.- At samlingen vokser vil gjøre at folk ønsker å komme igjen og igjen, fordi det vil bli stadig nye attraksjoner, supplerer Mette Gundersen (Ap) som formannskapet har valgt inn i styringsgruppen. Der ser hun for seg at det skal jobbes raskt:

— Vi har ingen planer om å ta pauser i dette arbeidet, konstaterer hun.

LES KOMMENTAR: Kraftlag for kunst

- Helt unikt

Et enstemmig formannskap har allerede bifalt en arkitektkonkurranse der både Tangen-samlingen, Kulturskolen og Sørlandets Kunstmuseum vurderes inn i prosjektet, sammen med Kanalbyen, bolig og næringsbygg.

Samspillet med Kilden er en viktig del av planen for den nye Tangen-samlingen. Foto: Kjartan Bjelland

— Det er helt unikt at Nicolai legger denne samlingen til Kristiansand. Nå tenker vi byutvikling basert på den utløsende effekt kunstgaven representerer, og målet med arkitektkonkurransen må være å tenke sprekt. Dette kan bli et europeisk landemerke, mener Furre.Det vakte oppsikt da den Londonbaserte fondsforvalteren i april i fjor kunngjorde at han ville donere mer enn tusen kunstverk samlet gjennom over 20 år til sin fødeby Kristiansand.

Knut Rose: "Luke. Trapdoor" (1975). Foto: Blomquist

Daglig leder Knut Forsberg hos Blomquist Kunsthandel betegnet den som den «største, bredeste, dypeste og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930 — 1970». Han anslo verdien til over 150 millioner kroner, og betegnet gaven som en sensasjon.Og nå blir den større:

— Dette er ikke en død samling, men én jeg skal holde levende. Målet mitt er å utvikle en samling Kristiansand kan være stolt av, poengterer Tangen

- Utrolig imponert

Å plassere kunsten i den karakteristiske bygningen tegnet av Arne Korsmo i 1935, er et sterkt ønske fra giveren selv.

Styreleder Jan V. Johannessen ved Sørlandets Kunstmuseum er åpen for å vurdere flytting til Silokaia der Nicolai Tangens samling er tenkt plassert. Foto: Kjartan Bjelland

— Det er veldig lovende at det nå lyses ut en arkitektkonkurranse. Jeg er i det hele tatt utrolig imponert over jobben kommunen har gjort, og spesielt gledelig er det at det er full politisk enighet om dette. Det har også vært en veldig positiv dialog med Cultiva, SKMU og Kanalbyen, sier Tangen.De nye verkene han nå legger inn i samlingen både supplerer de kunstnerskapene han allerede har, eksempelvis Reidar Aulie, Jakob Weidemann og Gunnar S. Gundersen, samtidig som han har kjøpt inn nye. Knut Rose, Marianne Heske og Willibald Storn er blant dem.

Jakob Weidemann: Skogbunn (1962) Foto: Grev Wedels Plass auksjoner

— Jakob Weidemanns «Skogbunn» har jeg ventet på i 20 år, sier Tangen, som også er svært fornøyd med å ha sikret seg en Weidemann-byste utført av Arnold Haukeland. Slik bindes to av kunstnerne han satser på sammen.På spørsmål om det er en grense for hvor stor kunstgaven kan bli, svarer samleren som selv har mastergrad i kunsthistorie:

— Målet er ikke å ha flest mulig verk, men en sterkest mulig samling. Det jeg gjør nå er dels å trekke den oppover mot samtiden, men ikke helt opp, dels å fordype de kunstnerskapene som allerede ligger der. Men jeg kjøper bare noe hvis det er med på å forsterke samlingen, understreker han.

Forvalter milliarder

Hva han kjøper verkene for, og hva hele samlingen nå er verd, er noe hedgefondforvalteren Nicolai Tangen overhode ikke ønsker å snakke om. I følge Dagens Næringsliv tjente han 680 millioner kroner i fjor, og gjennom fondene i Ako Capital forvalter han og kollegene hans nå 92 milliarder kroner på vegne av formuende europeere og amerikanere. «Nicolai Tangen er i ferd med å bli en av de mest suksessfulle norske fondsforvalterne noen sinne», skrev DN for en måned siden.

Willi Storn: Vietnam i dag (1972) Foto: Henie Onstad Kunstsenter

— Kunstsamlingen handler ikke om penger, sier han selv. Ferdig med det.Men et nytt museumsbygg handler om penger, driften likeså, og her har Nicolai Tangen sagt seg villig til å gå inn med kapital. Hvor mye og på hvilken måte er ikke klart ennå, og er av de ting styringsgruppen med ordfører Harald Furre i spissen nå skal utrede.

Ikke gratis

— Finansieringen blir en utfordring. Det å skape en attraksjon som også skal matche Kilden er ikke gratis, fastslår Furre.

Samtidig ser han at det kan oppnås store synergieffekter ved å bringe flere tunge institusjoner sammen, og har allerede varslet både stortingsrepresentanter og kulturminister om at det kan bli aktuelt å be om statlige midler. I tillegg har både Cultiva og Lille-Cultiva stadig noen kroner i kassen.

— Vi kan tenke oss ulike finansieringsplaner og organisatoriske rammer, og det er ting vi skal jobbe med parallelt, sier Furre.

Nicolai Tangen, styreleder Jan V. Johannessen ved SKMU og Ap-politiker Mette Gundersen er glade for at det nå lyses ut en arkitektkonkurranse for Silokaia. Foto: Kjartan Bjelland

Tidligere ordfører Arvid Grundekjøn er etter Tangens ønske bedt om å bli leder for stiftelsen som skal være den formelle eieren av kunstsamlingen. Øvrige medlemmer blir Bentein Baardson, KODE-direktør Karin Hindsbo, John G. Bernander, Christian Jebsen og advokat Stephan Jervell.— Stiftelsen blir opprettet 15. april, og deretter vil kunsten gradvis flyttes over, sier Nicolai Tangen.

På spørsmål om de er sikre på planene blir mer enn luftslott, svarer Mette Gundersen:

— Ja. Vi har erfaringer med å gjennomføre store, konkrete planer her i byen.

Kunstmuseet vurderer flytting

Også styret i Sørlandets Kunstmuseum vedtok torsdag å delta i arkitektkonkurransen om nybygg på Silokaia.

— Vi har ikke vedtatt å flytte, men vil nå se hva som kommer ut av arkitektkonkurransen. sier styreleder Jan Vincent Johannessen.

— Styret har vært begeistret for dette hele veien, legger han til.

Arnold Haukeland: Byste av Jakob Weidemann (1957). Foto: Grev Wedels Plass auksjoner

Sammen med Kristiansand kommune og Kanalbyen, spleiser museet og Nicolai Tangen på konkurranseutgiftene som beløper seg til tre millioner kroner.— Nicolai Tangen har vært så sjenerøs at han tilbyr seg å ta to tredjedeler av våre felles utgifter, slik at vi betaler 350.000 kroner, sier Johannessen.

Å flytte SKMU fra Skippergata til Silokaia og lage et fellesskap med Tangen-samlingen og Kulturskolen, ble først lansert av Høyre i valgkampen i august. Men allerede i januar velsignet en enstemmig formannskap å lyse ut en arkitektkonkurranse som skal berede grunnen for en kraftig oppgradering av Kildens naboskap.

Samarbeid

Samtidig har Cultiva signalisert at de er interessert i å kjøpe SKMU-bygget og gjøre det om til Barnas Hus.

— Hvis vi får det bedre i siloen enn der vi er nå, og hvis det Cultiva betaler for vårt bygg utgjør vår del av investeringen på Silokaia, flytter vi. Hvis ikke blir vi der vi er, sier Johannessen.

SKMUs samlinger består i dag av 1495 verk, og fortsetter Tangen-samlingen å vokse, blir de snart jevnstore. Hvorvidt de skal slå seg sammen helt eller delvis, er det ennå ikke tatt stilling til:

— Det er det for tidlig å si noe om. Vi må samarbeide om forskjellige ting, og man kan tenke seg flere modeller, Men dette er ikke noe vi har gått dypt inn i. Først må vi avvente utfallet av arkitektkonkurransen, sier styrelederen.

— Man må også huske på at SKMU ikke er et kristiansandsmuseum, men et regionalt museum for Agder-fylkene og Kristiansand, lokalisert i Kristiansand, poengterer han.

Kårer vinner i desember

Arkitektkonkurransen gjennomføres i to trinn, og resultatet skal være klart før julen ringes inn.

I første omgang vil arealbehov både for Tangen-samlingen, SKMU, Kulturskolen, hotell, næringsbygg og boliger være inkludert i programmet. Kanalbyen, som skal bygge 700 boliger i nærheten, er med på laget.

Trinn 1 av konkurransen lyses ut nå med innleveringsfrist i mai. Den vil dreie seg om hvordan nybygg kan tilpasses den vernede siloen med utgangspunkt i romprogram for et kunstgalleri, og byplanmessige grep som kan gjøres i området mellom Kilden, P-huset og kanalen.

I juni plukker juryen ut 4-6 vinnere som blir anbefalt å gå videre til trinn 2. Trinn 2 starter i september, men før det må det avgjøres om det skal bli mer enn et nytt kunstmuseum på området. I november må arkitektene ha levert sine forslag, og i desember plukker juryen ut en vinner.

Disse er med i styringsgruppen

En hurtigarbeidende arbeidsgruppe ledet av daværende ordfører Arvid Grundekjøn (H) ble vedtatt opprettet av formannskapet 27. mai, og hadde sitt første møte den 29. Med i gruppen var tidligere NHO-sjef John G. Bernander, som representant for Nicolai Tangen, daværende Kilden-direktør Bentein Baardson, teknisk direktør i Kristiansand kommune Ragnar Evensen, havnesjef Halvard Aglen, fungerende kulturdirektør Anne Lise Hornang, og representanter for Cultiva og SKMU.

Arbeidsgruppen er nå avløst av en styringsgruppe med denne sammensetningen:

Ordfører Harald Furre (leder)

Nicolai Tangen

Arvid Grundekjøn (oppnevnt av Nicolai Tangen)

John G. Bernander (oppnevnt av Nicolai Tangen)

Styreleder Jan V. Johannesen (Sørlandets Kunstmuseum)

Styreleder Bjørn Vedal (Kristiansand Havn/Kanalbyen)

Kultursjef Anne Tone Hageland (Vest-Agder fylkeskommune)

Kultursjef Per Norstrøm (Aust-Agder fylkeskommune)

Direktør Hans Antonsen (Kilden IKS)

Mette Gundersen (formannskapet i Kristiansand)

Rådmann Tor Sommerseth