TV 2s bilder fra boforholdene til fremmedarbeiderne i Qatar har vekket avsky. VM-arbeiderne bor under svært dårlige forhold, og de lever i praksis et liv som slaver.

I et brev til FIFA-president Joseph Blatter, signert Norges fotballpresident Yngve Hallén og LO-leder Gerd Kristiansen, datert 12. mai i år, oppfordrer de norske representantene FIFA til å jobbe hardere for å rydde opp i forholdene.

– Idrett for alle og Fair Play er gode og sunne verdier som har vært bærebjelken fra begynnelsen av. Dette er verdier som må forsvares og videreutvikles. Det er derfor trist å se at disse verdiene utfordres og noen ganger settes til side av vertsland, politikere og arbeidsgivere i land som skal arrangere store internasjonale idrettsarrangement. Vi har alle et ansvar for å forsvare og styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, skriver Hallén og Kristiansen i brevet.

Sportsarenaen Khalifa i Doha er en av mange fotballarenaer som nå bygges i Qatar. Foto: Ap

Vil ha uavhenige inspeksjoner– Byggingen av infrastruktur i Qatar i forbindelse med fotball-VM i 2022 har fått mye oppmerksomhet. Dette er positivt fordi det gir oss drivkraft til å bidra til å bedre arbeidsforholdene i Qatar. Dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss.

– Norsk Fotballforbund og LO i Norge foreslår at det arbeides for at det gjennomføres inspeksjoner av arbeidsforholdene i Qatar utført av delegasjoner bestående av representanter fra FIFA og ITUC (internasjonale LO, journ.anm). Dette vil kunne gi informasjon og en god mulighet til å følge opp de avtaler som er gjort mellom Qatar Foundation og FIFA 2022. Vi vil også foreslå at FIFA i forbindelse med tildeling av fotball-VM tar med som tildelingskrav av slike uavhengige inspeksjoner skal gjennomføres regelmessig, står det i brevet – som du kan lese i sin helhet nederst i saken.

Flere har ment at Norge og andre fotballnasjoner bør boikotte mesterskapet i Qatar. NFF-president Yngve Hallén sier til Nettavisen at det er uaktuelt.

Tom Tvedt: — Tror ikke på boikott for verktøy

Kommende idrettspresident og nåværende styremedlem i Idrettsforbundet, Tom Tvedt, stiller seg bak Halléns synspunkter.

Mange av innvandrerarbeiderne i Qatar bor på små rom som dette, sammen med mange andre. Foto: Ap

– Sånn i utgangspunktet er jeg svært kritisk og skeptisk til at man gir arrangement til land som bryter arbeids— og menneskerettigheter. Punktum. Det er min klare tilnærming til det, sier Tvedt til Aftenposten.– Norsk idrett er en del av det norske samfunnet og stiller seg bak den norske utenrikspolitikken. I våre kanaler jobber vi systematisk med dette. Vi tror ikke på boikott som verktøy, men vi tror på dialog og deltakelse, sier den kommende idrettspresidenten fra Rogaland.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International fryktet allerede i 2013 at opp mot 4000 fremmedarbeidere ville miste livet i bygningsarbeidet innen Qatar-VM blir en realitet i 2022. ## Mener NFF må presse FIFA

Qatar har lovet å bedre arbeidsforholdene, men i en nedslående rapport, som ble publisert av Amnesty torsdag, viser det seg at det slettes ikke har vært noen utvikling.

– Håpet om bedring og fremgang i arbeidsforholdene falmer raskt. Qatar svikter fremmedarbeiderne. I fjor lovet de bedring, men så langt har det ikke skjedd noen betydelige endringer i jobben for å beskytte menneskerettighetene, heter det blant annet i rapporten.

I en e-post til Aftenposten oppfordrer Amnesty Norge NFF til å øke presset på FIFA.

FOTBALLPRESIDENT: Yngve Hallén. Foto: NTB scanpix

– NFF må bruke sine kontakter og kanaler for å få Qatar til å endre praksis på en rekke punkter. Qatar må sørge for at alle arbeiderne får betalt. De må få på plass sikkerhetstiltak og sørge for at arbeiderne lever og jobber under helsemessig forsvarlige forhold. De må tillate fagorganisering. Videre må Qatar oppheve utreiseforbudene for utenlandske arbeidere, de må slutte å konfiskere arbeidernes pass, og de må samarbeide med arbeidernes hjemland for å hindre utnytting, mener Amnesty. Se hele oppfordringen fra Amnesty Norge i egen faktaboks.

Yngve Hallén peker på at flere norske selskaper lenge har holdt til i Qatar, men at det først er når fotballen kommer til landet at det blir kontroversielt. Han mener det er positivt at fotballen retter fokus på de elendige arbeidsforholdene, og at det gir håp om bedring.

– De fleste entreprenørbedrifter som er der kommer fra vestlige land. Vi har store norske selskaper der. Vi har myndigheter som samarbeider med dem, også med den tanken at dette er den eneste måten å få bedring på. Det rette er å ha dialogen med dem. Da vil det være rart hvis fotballen skal være den som gjør det på en helt annen måte, sier Hallén til Nettavisen.

REAGERER: Sandefjord-trener Lars Bohinen. Foto: NTB scanpix

Sandefjord-trener Lars Bohinen mener situasjonen i Qatar er noe fotballen ikke kan være bekjent med.– Jeg synes det er helt uholdbart for fotballfamilien å akseptere at sånne ting skjer. Og dette er noe NFF eller andre må ta tak i, i form av en eller annen protest, sier Bohinen.

– Ingen forbund burde være kjent med sånne forhold. Man reagerer veldig sterkt når små barn lager fotballsko, men dette er jo rent slavearbeid under helt elendige forhold. Det er ikke noe mindre grunn til å være tydelige på hva som er rett og galt da, sier Sandefjord-sjefen.

– Det fine med å være en profilert idrettsutøver, er at man har mulighet til å uttrykke seg i ulike sammenhenger. Man er et forbilde og man kan bruke det i saker man brenner for. Stikke frem nesen selv om temaet ikke har noe med idrett å gjøre. Jeg synes det er altfor få som gjør det. Noen har en forestilling om at politikk og idrett ikke skal blandes, men det er så feil som det kan bli, mener Bohinen.

Les hele brevet fra NFF og LO til FIFA-president Sepp Blatter her:

Samarbeid mellom internasjonal fagbevegelse og FIFA for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vertsland for fotball-VM.

Idretten er en positiv kraft i samfunnet. Idrett for alle og Fair Play er gode og sunne verdier som har vært bærebjelken fra begynnelsen av. Dette er verdier som må forsvares og videreutvikles. Det er derfor trist å se at disse verdiene utfordres og noen ganger settes til side av vertsland, politikere og arbeidsgivere i land som skal arrangere store internasjonale idrettsarrangement. Vi har alle et ansvar for å forsvare og styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Les brevet her. Foto: LO

Norsk Fotballforbund og LO i Norge ønsker at internasjonal fagbevegelse sammen med FIFA samarbeider om å bedre arbeidsforholdene til ansatte som arbeider med å bygge infrastruktur i forbindelse med fremtidige fotball-VM. FIFA og ITUC kan sammen være en kraft for å sette viktige spørsmål på dagsorden og bedre arbeidsforholdene for tusenvis av arbeidstakere både nå og i fremtiden. I forbindelse med Norges OL-søknad for de olympiske og paralympiske leker for 2022 inngikk norsk fagbevegelse og Norges Idrettsforbund en samarbeidsavtale om hvordan vi før og under de olympiske og paralympiske leker best mulig kunne sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ble ivaretatt. Initiativet er fulgt opp av ITUC i dialog med IOC. Samarbeidet har bidratt til viktige og betydelige forbedringer i arbeidet til den internasjonale olympiske komité.

I Norge har vi gode erfaringer fra forarbeidet til de olympiske og paralympiske lekene på Lillehammer i 1994. Erfaringer vi i dag spillere videre på i arbeidet med Ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer. Arbeidet baserer seg blant annet på et samarbeid mellom de involverte oppdragsgiverne, arbeidsgiverne og LO i Norge hvor vi gjennom dialog og samarbeid bidrar til bedre helse, miljø og sikkerhet i de virksomhetene som bygger infrastrukturen.

Byggingen av infrastruktur i Qatar i forbindelse med fotball-VM i 2022 har fått mye oppmerksomhet. Dette er positivt fordi det gir oss drivkraft til å bidra til å bedre arbeidsforholdene i Qatar. Dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss.

Norsk Fotballforbund og LO i Norge foreslår at det arbeides for at det gjennomføres inspeksjoner av arbeidsforholdene i Qatar utført av delegasjoner bestående av representanter fra FIFA og ITUC (internasjonale LO, journ.anm). Dette vil kunne gi informasjon og en god mulighet til å følge opp de avtaler som er gjort mellom Qatar Foundation og FIFA 2022. Vi vil også foreslå at FIFA i forbindelse med tildeling av fotball-VM tar med som tildelingskrav av slike uavhengige inspeksjoner skal gjennomføres regelmessig, står det i brevet – som du kan lese i sin helhet nederst i saken.

Norsk Fotballforbund og LO i Norge ser at dagens situasjon er en gyllen mulighet for å styrke samarbeidet mellom idrettsbevegelsen og fagbevegelsen. Vi ser frem til å ha dialog med FIFA og ITUC og at vi sammen kan være en kraft for positiv endring.