Tirsdagen tilbringer statsminister Erna Solberg i Kristiansand. Blant dem hun skal treffe, er representanter for 19 bedrifter og organisasjoner som har førstehånds kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet. Foto: NTB Scanpix

— Det står ikke i noens makt å løfte det verdensmarkedet for oljeutstyr som skaper så store problemer for leverandørindustrien på Sørlandet i disse dager. For de som rammes, oppleves det dramatisk, og jeg har stor medfølelse med dem, sier statsminister Erna Solberg til Fædrelandsvennen.

Hun legger til at hun kan skjønne at mange opplever tøffe tider.

— Jeg har også forståelse for usikkerheten som skapes: Kommer flere kuttrunder, og vil de i så fall ramme meg? Regjeringens viktigste oppgave i tider som disse er å legge til rette for ny jobbskaping,

Treffer mange

Tirsdag kommer hun til Kristiansand. Etter et besøk hos Elkem på Fiskaa på formiddagen, skal hun treffe folk fra både de ledende Node-bedriftene og andre, store arbeidsgivere hos MHWirth på Dvergsnes på tidlig ettermiddag. (Se faktaramme.) Hver bedrift kan sende én person. Hver av dem får tre minutter på seg til å fortelle regjeringssjefen om hvordan situasjonen oppleves.

Som det står å lese på hjemmesiden til statsministerens kontor: «Statsminister Erna Solberg besøker de delene av landet som er hardest rammet av økt arbeidsløshet. Statsministeren startet reiserunden sin i Stavanger og Molde, og fortsetter nå i Kristiansand. Situasjonen i næringslivet vil være et sentralt tema for besøket, i tillegg til omstilling og nye jobber.«

Tirsdagen tilbringer statsminister Erna Solberg i Kristiansand. Blant dem hun skal treffe, er representanter for 19 bedrifter og organisasjoner som har førstehånds kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet. Foto: NTB Scanpix

— For mye olje i verden - Senest mandag kunngjorde MHWirth detaljer om bedriftens fjerde nedbemanningsrunde på ett år, denne gangen med 300 fast ansatte. Tror du at de som rammes vil finne trøst i det du har å si til dem?

— Problemet er at det er for mye olje i verden. Det rammer aktivitetsnivået ikke bare i Nordsjøen, men i hele det globale markedet for olje og gass, boreutstyrsmarkedet inkludert. Det kan altså ikke regjeringen gjøre noe med. Men Sørlandet har en veldig kompetent næringsklynge innen olje og gass. Nå må kompetansen løftes inn i andre deler av samfunnet. Ikke minst har vi jo satset kraftig på samferdsel: på vei og jernbane, både nybygging og opphenting av vedlikeholdsetterslepet. Vi har myket opp regelverket for dagpenger under utdanning, og legger dermed til rette for å skape nye muligheter, svarer statsminister Solberg.

Følger med

- Kommer nye, målrettede tiltak i revidert statsbudsjett?

— Vi følger nøye med på utviklingen i de områdene av Norge som er rammet av oljeprisfallet. Gjeldende statsbudsjett inneholder tiltak som er særlig rettet mot Sør- og Vestlandet. Når det gjelder revidert statsbudsjett, begynner arbeidet med det i april.

- Det mangler fortsatt 60-80 millioner kroner på å fullfinansiere Mechatronics Innovation Lab i Grimstad, tidligere omtalt som Sørlandslab. Kommer pengene i revidert statsbudsjett?

— Vi ga jo en bevilgning i forrige, reviderte statsbudsjett, og fant ekstra penger i gjeldende statsbudsjett. Jeg kan nok ikke antyde hva som kommer i neste reviderte statsbudsjett. Arbeidet starter i april, som sagt.

- Fire felt hele veien

- Hva med firefelts vei mellom Kristiansand og Sandnes - blir Sørlandets klare forventning innfridd?

— Mens den rødgrønne regjeringen planla en vei med to og tre felt, er vårt mål fire felt på hele strekningen. De to første delstrekningene vi vil ta for oss, er mellom Kristiansand og Lyngdal, og mellom Ålgård og Sandnes. Utbyggingen er lagt under det nye veiselskapet, Nye Veier, for å kunne realiseres raskere ut fra rammene som gjelder til enhver tid. Et like viktig poeng er at Nye Veier skal sikre mer sammenhengende planlegging og gjennomføring, fremholder statsminister Solberg.

Til moms-plagede Kilden

I statsministerens kristiansandsprogram inngår også innlegg under KS' landsting i Kilden tirsdag. «Vi må hindre utenforskap - hvilke nøkler har vi?» er tittelen.

Som kjent har Kilden fått et momskrav fra Skatt Sør på 294 millioner kroner. Det oppleves som dramatisk for eierne, som jo er heloffentlige: de to fylkeskommunene på Agder, samt Grimstad og Kristiansand kommuner.

— Kan du bidra til å løse floken hvor én offentlig etat krever 294 mill. i moms fra en offentlig eid kulturinstitusjon, statsminister?

— Saken er brakt inn for den rette klageinstansen og skal behandles der. Dette dreier seg om en tolkning av regelverket som omhandler kommuners anledning til å drive næringsvirksomhet - noe denne regjeringen ønsker å legge til rette for. Men saken griper også inn i grunnleggende forhold i EØS-avtalen, som vi ikke ensidig kan fristille oss fra. Nå får vi avvente den juridiske gjennomgangen, svarer Erna Solberg.