— Denne forretningsmodellen, som Agder Energi har vært helt sentral i å utarbeide, smører Fosen-prosjektet avgjørende. Det er hyggelig å ha bidratt til å få på plass et av Europas største vindkraftprosjekter. Og vi kan prioritere investeringer som ligger i vår kjernevirksomhet: vannkraftproduksjon og nettutbygging, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi til Fædrelandsvennen.

Tirsdag morgen kom nyheten fra Statkraft. Sammen med Trønderenergi og Nordic Wind Power investerer vannkraftkjempen 11 milliarder kroner i seks vindparker på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord i Midt-Norge. Når anleggene står ferdige i 2020, skal de gi en årlig kraftproduksjon som langt overgår alt som ellers produseres av vindkraft i Norge i dag. 170.000 husholdninger skal kunne få dekket sitt strømbehov fra de seks parkene.

Men når arbeidet nå går i gang, blir det altså uten Agder Energi, som hittil har eid 20,9 prosent av selskapet bak utbyggingsprosjektet.

Sammensatt avtale

Kjøper av Agder Energis andel er Nordic Wind Power (NWP). Bak NWP står et infrastrukturfond tilrettelagt av Credit Suisse og BKW-konsernet, en ledende sveitsisk kraftprodusent og netteier. Investorene i fondet består av europeiske, finansielle aktører som forsikringsselskaper og pensjonsfond.

Men avtalen mellom Agder Energi og NWP er langt mer omfattende enn bare et aksjesalg. Tom Nysted og Edvard Lauen, konserndirektør for kraftforvaltning i AE, forklarer i fellesskap:

— Vi forplikter oss til å kjøpe NWPs andel av vindkraftproduksjonen. I et normalår - vinden varierer jo - vil det dreie seg om 1,5 TWh, som vi skal betale løpende markedspris for. 1,0 TWh selger vi fortløpende videre, 0,5 TWh beholder vi og lar inngå sammen med vår egen vannkraftproduksjon. (Til sammenligning: Agder Energis egen, normale vannkraftproduksjon er 7,8 TWh per år, red.anm.) Videre forplikter vi oss til å selge 1,0 TWh tilbake til NWP. Det vil i praksis være vannkraft, som NWP skal selge videre til Hydro. Hydro skal så bruke energien til aluminiumsfremstilling. Dermed får avtalen et industrielement som vi synes er positivt. I tillegg innebærer jo ordningen at en variabel mengde vindkraft omskapes til en fast mengde vannkraft. Der lå nøkkelen til å få NWP, og dermed indirekte Hydro, med på avtalen, forklarer de to.

Konsernsjef Tom Nysted og konserndirektør Pernille Kring Gulowsen in Agder Energi avbildet i forrige uke, da de presenterte konsernets foreløpige regnskapstall for 2015. Foto: Arkiv/Kjartan Bjelland

Tro på vindkraftKonsernsjef Nysted legger til at Agder Energi absolutt tror på vindkraft, selv om konsernet han leder, ikke prioriterer investeringer i sektoren.

— Men: Vi har en opsjon på å kjøpe oss inn igjen i Fosen-prosjektet når avtalen med NWP går ut. Det kan godt vise seg å være lukrativt.

- Når?

— I 20104. Da har nok jeg gått av! humrer Nysted.

- Hvordan kommer Agder Energi ut av aksjesalget?

— Avkastningen har vært meget god og vi får frigjort kapital. Jeg begrenser meg til det. (I Agder Energis årsregnskap for 2014 var aksjeposten bokført med 40 millioner

Men satsingen blåste vekk

Apropos vindkraft: Så sent som 30. januar meldte Fædrelandsvennen at «Agder Energi dropper vindkraftsatsingen».

— Vindkraft kommer, spesielt til havs. Men slik situasjonen er nå går ikke vi videre med vindprosjektene våre. Vi har flere prosjekter enn vi har penger til. Dermed investerer vi heller andre steder, sa konsernsjef Tom Nysted da.

Han hadde de største eierkommunene i ryggen.

— Jeg opplever at de satser på det de kan, og at andre kan få utvikle vindprosjektene, kommenterte Kristiansands ordfører Harald Furre.

Han la til:

— Klimamessig kan Agder Energi gjøre mer på vannkraft. Tidligere har konsernet spredd seg for mye. Nå satser de på kjerneområdene. Det har vist seg å være en klok strategi. kroner, red.anm.)