• Kristin Stokke er leder av Akutt ambulant enhet ved Abup Kristiansand. Hun kan fortelle at de har fått inn fem ungdommer som plages med mobbing og som har selvmordsplaner. Og det bare de siste to ukene. FOTO: Sondre Steen Holvik

Fem suicidale ungdommer på 14 dager

Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus har tatt imot fem ungdommer de siste to ukene som er plaget av mobbing og har selvmordsplaner.