— Første byggetrinn blir like sør for siloen og sør for den nye kanalen. Her er det bevisst lagt opp til en stor variasjon i leilighetstyper og størrelser, og dermed også priser. Leilighetene vil variere fra 35 til 150 kvadratmeter, opplyser Sven Erik Knoph, daglig leder for Kanalbyen.

Den 12 meter brede og 335 meter lange kanalen blir hovedattraksjon i den nye bydelen, som ble vedtatt av bystyret i fjor.

I den anledning uttalte politikerne at defrykter bydelen blir for fiffen.

- Stor interesse

- Er det interesse i markedet?

— Vi merker stor interesse for prosjektet og har daglige henvendelser fra interessenterbåde til små og store leiligheter, men også fra familier med barn som ser kvalitetene med å bo på Odderøya, svarer Knoph.

Bebyggelsen, her sett fra Byfjorden, blir variert i høyde, struktur og farge. Bygningene blir på mellom fire og 14 etasjer, men skal ikke overstige årsryggen bak. Ytterst ligger «de tre søstre» med 150 leiligheter.  Foto: Arkitektkontoret A-lab

Kanalbyen realiseres i åtte byggetrinn over en periode på 12 til 15 år, til en byggekostnad på mellom to og tre milliarder kroner. Bebyggelsen blir på opptil 14 etasjer.Den utgjør en betydelig del av grunnlaget når Kvadraturen skaløke folketallet fra 6600 til 15.000.

— 700 boliger i Kanalbyen utgjør et vesentlig bidrag til å styrke kvadraturens handel, kulturliv og byliv. Bylivet har vært i fokus i planarbeidet, og er vektlagt blant annet ved opparbeidelse av urbane plasser og samlingssteder mellom husene, sier Knoph, som mener kommunen bør vurdere å bygge en ny sentrumsskole på Odderøya.

Kanalbyen blir bygd i forlengelsen av området med Fiskebrygga, teater- og konserthuset Kilden og den vernede siloen. Foto: Arkitektkontoret A-lab

Havna eier halvparten — Hvor mange skal bo der?

Slik blir Kanalbyen på Odderøya. Fremst i bildet ses badeplassen med fem meters stupetårn og trapper som fører opp til grøntområdene på Odderøya. Foto: Arkitektkontoret A-lab

— Basert på statistikk og tilgjengelige tall er det forutsatt at de 700 boenhetene vil ha en befolkning i størrelsesorden 1300 mennesker, litt avhengig av hvem leilighetskjøperne er, svarer sjefen for Kanalbyen. Kanalbyen Partner AS eies med 50 prosent av Kanalbyen Utvikling AS (Kristiansand Havn), J.B. Ugland Eiendom (40 prosent) fra Grimstad og Vedal Utvikling AS (10 prosent) fra Oslo.