Ytterst ligger «de tre søstre» med 150 leiligheter i opptil 14 etasjer. Foto: Arkitektkontoret A-lab
Starten av kanalen, fra Kilden-siden, observert over båtripa. Foto: Arkitektkontoret A-lab
Kanalbyen sett fra Kilden P-hus og utover, det vil si sørover. Foto: Arkitektkontoret A-lab

Torsdag vedtok byutviklingsstyret enstemmig planene på Silokaia, før de passerer bystyret 16. september.

— Jeg frykter det blir fiffen, vi har vært altfor dårlige i byutviklingsstyret denne perioden til å tilrettelegge for alle kjøpegrupper. Kanskje kunne man redusere byggekostnaden på noen leiligheter ved å velge enklere standard og billigere materialer, for eksempel furu fremfor eik, mente Solveig Nilsen (V).

Kanalbyen blir bygd i forlengelsen av området med Fiskebrygga, teater- og konserthuset Kilden og den vernede siloen. Foto: Arkitektkontoret A-lab

Frykten for fiffen har vært uttrykt av politikerne tidligere.

— Beliggenhet

Utbygger Kanalbyen Partner AS - 50 prosent eid av kommunale Kristiansand havn - har svart at det blir en variert boligstruktur og -størrelse, og rekkehus nærmest Odderøya.

De vil nå bruke de neste månedene til å prosjektere og prissette boligene.

- Jeg har ikke tro på billige boliger, da dette henger sammen med beliggenhet og markedssituasjonen. Eldre boliger har en helt annen inngangspris enn nyere. Vi kan ha mange velmenende tanker rundt bordet her, men kan uansett ikke vedta det ene eller andre, sa Odd Nordmo (H).

Kanalbyens 700 boliger realiseres i åtte byggetrinn over en periode på 12-15 år til en byggekostnad på mellom to og tre milliarder kroner.

- Har prøvd før

Første byggetrinn kommer på holmen omgitt av den 335 meter lange kanalen, med planlagt salgsstart til våren neste år, byggestart til sommeren og innflytting fra sommeren 2017.

Bebyggelsen, her sett fra Lagmannsholmen, blir variert i høyde, struktur og farge. Bygningene blir på mellom fire og 14 etasjer. Foto: Arkitektkontoret A-lab

— Vi vil følge utviklingen, blant annet med leilighetsstørrelser, så ikke det blir en rikmannsbydel, forsikret Eirik Dåstøl Langeland (Ap). - Bystyret har prøvd å styre dette før, på Idda. Vi så hvordan det gikk den gang; ingen ville kjøpe og prosjektet måtte endres, påpekte Bjarte Vestøl (Frp).

Mot stemmene til Høyre og Frp vedtok politikerne at det skal jobbes for at en del av bygningsmassen skal være i massivt tre, noe som kan påvirke prisene i gunstig retning.