• FOLKEMØTE: Her holder ferjegründer Svein Olaf Olsen folkemøte for å få reist penger og entusiasme for ferjeplanene. Bildet er fra folkemøtet i Hanstholm i slutten av januar.

Skjebneuke for Thy Ferries

Thy Ferries bør innen én uke vite om de har nødvendige investorer med på laget. Hvis ikke kan det se mørkt ut for ny ferjerute til Hanstholm.