KRISTIANSAND: I to og et halvt år har planlegger Eva Preede i Statens vegvesen jobbet med den såkalte konseptvalgutredningen for kristiansandsregionen. I sommer kom utredningen med sin rapport, som inneholder en overordnet strategi over transportavviklingen frem mot 2040. ## Kø i årevis

I rapporten ble det blant annet foreslått å bygge ny europavei mellom Narvika og Breimyrkrysset i Fidjebakken. Veien blir tidligst påbegynt i 2025, så det store spørsmålet er hva som skal gjøres i mellomtiden.

— Vågsbygdprosjektet vil hjelpe, men i Vågsbygd vil det være kø i mange år fremover. Skal vi finne løsninger må vi være kreative, sier Preede, som har fått med seg Fædrelandsvennens omtale av rushtidsavgiften og tellingen av ”matpakkekjørere” de siste dagene.

Les også: 67 prosent matpakkekjørere på E 39

— Vi mener rushtidsavgift er et godt virkemiddel. Det er bare i rushtida det er problemer med trafikkavviklingen i Kristiansand. Et veinett som tåler rushtidstrafikken vil ha alt for stor kapasitet resten av døgnet. Det er dårlig bruk av penger. En bedre løsning er at flere reiser kollektivt og at det sitter flere i hver bil, sier Preede.

Det er antatt at befolkningen innen de syv kommunene i kristiansandsregionen vil øke med 50.000 beboere de neste 30 årene. Trafikken i samme område er antatt å øke fra dagens 390.000 daglige bilturer til 540.000 i 2040. Her kan du lese hele rapporten.

Krysset ved Gartnerløkka er ventet å bryte sammen rundt 2020 på grunn av trafikkmengden.

KØ: Køen fra Kristiansand til Søgne kan være lang om ettermiddagen. En ny firefeltsvei er planlagt bygd i 2028, men flere kommuner i Vest-Agder vil ha fortgang i planene. Foto: Jon Anders Skau/Arkiv. Foto: Jon Anders Skau

Konkurransedyktig

Målet er å få de som kan til å reise kollektivt, slik at de som må bruke veien kommer frem.

— Vi kan ikke bygge en kapasitet som gjør at alle familier kan kjøre to biler inn til byen hver dag. Selv om det er vi som kjører som skal betale. Prinsippet er at næringslivet må komme frem, slik at kristiansandsregionen kan være konkurransedyktig, sier hun.

— Hva med småbarnsfamilier som er helt avhengig av bil?

— All forskning viser at den fasen hvor folk er småbarnsforeldre er kort i et langt liv. Hvis folk som meg - som er i 50-årene - hadde latt være å kjøre bil fra Søgne hadde det blitt plass til de som må kjøre, sier Preede, som legger til at kommunenes plassering av boliger og næringsområder også er en viktig faktor i planleggingen.

Tirsdag kveld besøkte fvn.no en familie på fire i Søgne, som i likhet med mange andre er avhengig av bil for å få det til å gå rundt i hverdagen.

Rushtidsavgift

For å løse utfordringene i trafikken de neste årene har utredningen foreslått å kreve tiltak som bompenger og rushtidsavgift, i tillegg til satsing på kollektivtrafikk, syklister og gående i sentrum.

— Først må det tas inn penger for å bygge. Så skal vi begynne med veiene i Kristiansand sentrum. Deretter skal Gartnerløkka bygges ut, før det kommer en ny vei til havna. Så kan vi begynne på ringveien utenfor byen, sier Preede.

Utredningen ble sendt ut på høring i august. Svarfristen var opprinnelig 1. november, men er nå utsatt i to uker.

— Foreløpig har det ikke kommet så mange svar, men flere av kommunene ønsker nok å samordne innspillene sine, sier Preede.

Agders to fylkeskommuner og fylkesmenn, kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Iveland, Vennesla, Lillesand og Birkenes, Avinor er blant dem som er bedt om å komme med innspill.

Stort sett er det enighet om innholdet, men både fagfolk og politikere har tatt til orde for at det bør bygges en firefeltsvei til Søgne raskere enn i 2028, slik det er planlagt.