KRISTIANSAND: Dette kom frem da Gunnar Ridderstrøm presenterte konseptvalgutredningens arbeid for trafikk gjennom Kristiansand.

Utredningen er tre måneder forsinket, og sendes videre til Veidirektoratet i slutten av mars. Den er ment å være med som grunnlag for ny Nasjonal transportplan for 2014-2023. En mindre utbygging uten ringvei, med hard satsing på kollektivtrafikk, er kostnadsberegnet til 6 milliarder kroner.

78 prosent av kostnadene til ny ringvei forutsettes finansier av ny bomordning, hvor man betaler etter hvor langt man kjører på ringveien. Beregningene er basert på 40 bompunkter, hvor man betaler to kroner per passering, altså betaler man mer desto flere bommer man passerer.

Anbefalingen har også en annen kostnad: Mens målet er halvering av utslippene innen 2040, er dette umulig med løsningen som nå presenteres.

— Vi er himmelvidt unna målet om reduksjon av klimagassutslipp, sier Ridderstrøm.

Uansett antar man ikke at ringveien vil være klar før tidligst rundt 2022. To år før dette, antar man at krysset ved Gartnerløkka bryter sammen, selv om man før dette bygger ut havneveien og river høybrua over jernbanen.