KRISTIANSAND: Politikerne må innen utgangen av januar blidgjøre Samferdselsdepartementet for å sikre seg 60 millioner kroner i belønningsmidler for 2012. – Det er urimelig, men vi må ta til etterretning at de som sitter med makta har en annen oppfatning, sier avtroppende fylkesordfører Thore Westermoen.

Les også: Rushtidsavgift eller mye dårligere busstilbud

Bakgrunn

Kristiansandsregionen gjorde for tre år siden en avtale med departementet om å få 285 belønningsmillioner for å øke bussbruken, redusere biltrafikken og legge til rette for myke trafikanter.

Blant de viktigste tiltakene kristiansandsregionen forpliktet seg til å innføre, var rushtidsavgift eller lignende tiltak. Men i juli sa politikerne i Vest-Agder brått nei til å innføre rushtidsavgift.

Departementet har gitt 225 millioner. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har etter julivedtaket i flere omganger truet med å holde tilbake de siste 60 millionene, for 2012. ## Brev

I et brev av 4. oktober presiserer embetsverket Kleppas utspill.

«Vi vil vurdere om avtalt beløp skal utbetales i sin helhet, om det skal gjøres avkortinger eller oppsigelse av avtalen», skriver Samferdselsdepartementet.

Departementet understreker at man ikke tar stilling til dette før kristiansandsregionen oversender sin årlige rapportering, senest innen januar 2012. «Det gjenstår kun ett avtaleår, og det haster å få på plass nødvendige restriktive og positive virkemidler» , er budskapet i brevet.

– Ubehagelig

– Det er ubehagelig at de som bestemmer følger sin egen fortolkning. Konklusjonen er urimelig, for vi har ikke forpliktet oss til å innføre rushtidsavgift, sier Thore Westermoen.

For kristiansandsregionen som kjemper hardt for å komme med i Nasjonal transportplan med store firefeltsplaner, kommer krangelen mildt sagt ubeleilig.

– Vi har kort tid på oss. Vi prøver å komme inn i Nasjonalt transportplan med prosjektene våre. Derfor er det nokså ubehagelig å være uenig med departementet nå. Stort mer enn det kan jeg ikke si, utover at vi nå må diskutere en strategi for å komme i mål, sier Westermoen.

– Hurtigprosess

Miljøvernsjef Øystein Holvik i Kristiansand sier politikerne innen utgangen av januar må «signalisere vilje til å gå inn på noen restriktive tiltak som gir effekt».

– Jeg er enig i at vi har forpliktet oss til mer enn en utredning av rushtidsavgift, sier Holvik.

Han anbefaler en hurtigprosess, etter at fylket og kommunene har gitt sin innstilling til konseptvalgutredningene rundt Kristiansand neste måned.