KRISTIANSAND: — Det legges opp til langt større utbygginger enn det en by av Kristiansands størrelse har behov for. Når en ikke har penger må en vurdere om en kan klare seg med mindre investeringer, fremfor å velte hele regningen over på småbarnsforeldre, pendlere og næringslivet i form av økte bomsatser og rushtidsavgift, sier Christian Eikeland.

Frp-politikeren har merket seg at det går mot et flertall i Kristiansand bystyre for flere bompunkt og en økning av bomavgiften med 50 prosent. Han har imidlertid ikke gitt opp håpet om at fylkespolitikerne skal være av en annen oppfatning.

— Når formålet med en ny bymiljøpakke blant annet er å redusere trafikken i Kristiansand, kan en bare spørre seg hvorfor det da skal bygges en ny Gartnerløkke til tre milliarder før den planlagte Ytre ringvei står ferdig. Gjennom hele byggeperioden vil en oppleve kø og trafikkaos som vil gi store utslipp. Når europaveien legges utenom Kristiansand vil det ikke lenger være behov for så store investeringer på Gartnerløkka, hevder Christian Eikeland.

Vil fjerne rushtidsavgiften

Han mener ellers at det legges opp til en altfor råflott kollektivsatsing, og mener tre til fem bussavganger i sentrale strøk som i dag er tilstrekkelig. Ifølge Christian Eikeland er det realistisk å kunne spare 1,2 milliarder kroner på en redusert kollektivsatsing. En moderat Gartnerløkke-utbygging mener han vil gi en besparelse på 2-2,5 milliarder, og andre kutt eller reduksjoner i investeringer ytterligere 2 milliarder spart. Ifølge regnestykket til Christian Eikeland kan de planlagte investeringene på 7,3 milliarder kroner reduseres med over 5 milliarder.

Dette er penger Christian Eikeland mener bør brukes til å fjerne rushtidsavgiften og fryse bomavgiften på dagens nivå. På spørsmål om ikke det bare vil føre til økt bilbruk og miljøutslipp svarer fylkespolitikeren slikt:

Biler med mindre utslipp

— Den norske bilparken blir bare mer og mer miljøvennlig, og fra sentralt hold utredes det nå å kunne åpne opp for rabattordninger for lavutslippskjøretøy. Det er bedre å stimulere private og næringslivet til å velge biler med mindre utslipp, enn å straffe alle for å få inn mest mulig penger, sier Christian Eikeland.

Stoler på fagfolk

— Jeg tror vi gjør klokt i å lytte til fagfolkene i Statens vegvesen og byplanleggerne i kommunen, fremfor gruppelederen til Frp. Gartnerløkka er jo et ledd i de store endringene som Kristiansand står overfor. Der henger de store byutviklingsprosjektene sammen, sier gruppeleder Mette Gundersen i Kristiansand Ap.

Høyres gruppeleder i Kristiansand bystyre, Renate Hægeland, sier at de som ansvarlige politikere må planlegge for fremtidige utfordringer. Foto: Reidar Kollstad

Kristiansand Høyres Renate Hægeland viser til at regionen er i utvikling, og at de som ansvarlige politikere ikke kan la være å planlegge for fremtidige utfordringer.— Forslaget som foreligger i dag har vært gjennom grundige vurderinger av fagfolk ut fra de utfordringene vi står overfor i fremtiden. Etter siste runde ble det tatt ut et større prosjekt som man mente man kunne vente med, sier hun.

Folkeaksjonen utvider

Folkeaksjonen «Nei til nye bomringer i Kristiansand, starter nå også egne underskriftsaksjoner i Vennesla, Songdalen og Søgne for å utøve press mot økte bomavgifter også i disse kommunene.

Aksjonsleder Makvan Kasheikal sier at målet er å levere innbyggerinitiativ i alle de berørte kommunene.

Får ikke uttale seg

Sørlandsparken Næringsforening som representerer 430 bedrifter og 6000 ansatte reagerer på at de ikke er høringsinstans når det foreslås tre nye bompunkter i Sørlandsparken. Når det argumenteres med at Kvadraturen og Sørlandsparken må behandles likt, viser næringsforeningen til at det verken er foreslått bommer i tilknytning til nye Timenes næringsområde eller det planlagte outlet-området ved Ikea.