Bompenger er en usosial avgift . Den rammer alle som passerer bommene likt, uansett hvor stor evne den enkelte bilist har til å betale. Også derfor er det en upopulær ordning.

Men like fullt har den grepet om seg. Av den enkle grunn at det offentlige ikke har råd til å betale for alle nye veier, andre trafikktiltak og kollektivprosjekter som trengs. i tillegg har bom— og rushtidsavgifter blitt et viktig miljøpolitisk virkemiddel, for å få ned utslippene fra transportsektoren. Til og med det gamle nei-til-bomstasjoner-partiet Frp er med på denne ferden. I 2008 vedtok partiets landsmøte å forby sine lokalpolitikere å stemme for lokale bompakker. Nå har partiet i tre år sittet med både finansministeren og samferdselsministeren, og stadig flere bompenger drives inn fra bilistene.

Slik vil det også bli i Kristiansand . Som vi skrev på reportasjeplass mandag, skal politikerne i bystyret og fylkestinget ta stilling til et forslag der det etableres flere bomstasjoner og satsene økes. Prisen heves med 50 prosent, til 32 kroner i rushtiden. Og det skal etableres åtte nye bomstasjoner, i tillegg til de fem som allerede finnes. De nye bommene plasseres rundt Sørlandsparken og på veier inn mot Kristiansand sentrum som i dag ikke har hatt bommer. Begge deler er nødvendig for å få til en mer rettferdig ordning. Sørlandsparken bør behandles på samme måte som Kvadraturen når det gjelder avgiftsbelegging av bilister som kommer for å handle. Og bilister som bor nær sentrum eller som hittil har kjørt spesielle veier inn til sentrum for å unngå bompenger, bør omfattes av samme ordning som alle andre.

Alle som misliker de nye og dyrere bommene bør også huske på prosjektene som skal finansieres. Nye kollektivfelt, flere bussavganger, sykkelekspressvei, bro over Otra, vågsbygdvei, havnegate og ny firefeltsvei vestover fra Gartnerløkka er blant dem. Og forhåpentligvis prosjekter i nabokommunene. Alt dette er nødvendig for å sikre flyt i fremtidens trafikk i og rundt Kristiansand. Da kommer man ikke utenom mer rettferdig plasserte bomstasjoner og høyere satser.