VENNESLA: -Dette gjør vi ikke fordi vi er mot å øke bompengene 50 prosent, men vi er lei av ikke å bli hørt, sa ordfører Torhild Bransdal under debatten.

Den nye bymiljøpakken legger opp til 50 prosent økte bompenger. For det skal Kristiansandregionen få igjen nye veier, satsing på buss og stor utbygging av kollektivnettet.

Fylkestinget og Kristiansand bystyre tar endelig stilling, men det legges mye vekt på enighet i regionen. Nå har Vennesla sagt foreløpig nei.

Høyre, Senterpartiet, Ap og KrF i Vennesla ble tirsdag formiddag enige om følgende:

Står om sykkelskulder

De vil ikke behandle en høring om nye bompengesatser før de ved vet hva som skal bygges ut og hvilke prosjekter som er med i avtalen. Det vises spesielt til sykkelskulder på Sødalsiden.

— Vi inviteres til å si ja i prinsippet, men vi vet ikke hva vi får igjen. Vi er for det grønne skiftet, men skal venndølene sette fra seg bilen, må de ha alternativer. Da må sykkelskulder inn i pakka. Det er den ikke nå, sa Sps Eivind Drivenes.

Han skjønte ikke hvorfor ikke sykkelskulder til 200 millioner kan prioriteres foran i alle fall noen av de nye broene som planlegges over Otra. Han viste til ny bro til sykehuset og minst to sykkelbroer.

Nekter å være alibi

Berit Kittelsen, AP, var opptatt av å bli hørt, ikke brukt som stemmekveg.

— Jeg er ikke interessert i at Kristiansand skal bruke et ja fra oss i Vennesla som argument for å øke bompengene. De får ta belastningen selv. Vi må vite hva vi får igjen. Jeg er ikke imot å øke, men det nytter ikke at vi sier "under forutsetning av at sykkelskulder kommer med". Det er ikke verd papiret det er skrevet på. Vi må si mye sterkere fra at den nest største kommunen i regionen må ha mer igjen for dette. Får vi det ikke, får byen og fylkestinget ta belastningen, sa hun.

Forhistorien

Ordfører Bransdal minner om forhistorien:

— Venndølene har i alle år betalt bompenger på Grim og Sødal for at E 18og E 39 skal bygges ut. Vi har vært solidariske. Da vi sa ja i sin tid, hadde vi krav. De ble elegant droppet. Denne gang er vi heller ikke mot å samarbeide i regionen, men vi må vite hva vi får, sa hun.

I bompengepakken ligger sykkelsti mellom Vikeland og Heisel Bro, Kilane og Sentrum, Vikeland og Moseidmoen, ved Bruvegen og nytt kollektivknutepunkt i Vennesla til samlet 107 millioner kroner. Dette er altså ikke nok. Vennesla-politikerne vil ha sykkelskulderen til 200 millioner også.

Frps Alezander Etsy Jensen var ikke med på hardkjøret. Han og Frp vil ha vei- og kollektivutbygging uten å øke bompengesatsene i regionen.

Vi kommer tilbake med mer