KRISTIANSAND: — Det var bred enighet i vår gruppe om at vi må ta ansvar både når det gjelder å bidra til reduserte klimautslipp, og sørge for å bygge ut nødvendig infrastruktur. Vi vil akseptere 50 prosent økning i avgiftene og flere bompunkter. Akkurat hvor mange nye punkter og plassering av disse, får vi komme tilbake til, sier gruppeleder Renate Hægeland i Høyre.

Renate Hægeland (H) Foto: Kjetil Reite

— Vi har et par spørsmål, men ser at det blir vanskelig å komme utenom flere bompunkter og økte satser, sier gruppeleder Grete Kvelland Skaara i KrF.

På mandagens gruppemøte var det spesielt situasjonen for foreldre som må kjøre gjennom bompunkter for å levere og hente i barnehage som var vanskelig å akseptere. Derfor ønsker KrF å få belyst om barnefamilier kan bli fritatt eller få redusert bomavgift.

— De som skal til og fra arbeid, kan lettere kjøre kollektivt. Med økte inntekter fra bompenger kan vi også få flere bussavganger, argumenterer Grete Kvelland Skaara.

32 kroner for personbiler

Rådmannen i Kristiansand foreslår 50 prosent økning i bompengesatsene og åtte nye eller totalt 13 bompunkter i Kristiansand - hvorav tre i Sørlandsparken. Den foreslåtte økningen innebærer at det vil koste 32 kroner for personbiler i rushtiden og 21 kroner utenom rushtiden.

Grete Kvelland Skaara (KrF) Foto: Kjartan Bjelland

Når det gjelder de foreslåtte åtte nye bompunkter, stiller gruppemøtet i KrF spørsmål ved hvorfor det bare er foreslått nye i Sørlandsparken, og ikke ved Ikea.At varehuset ligger i Lillesand, betyr ifølge Grete Kvelland Skaara ingenting. Hun viser til at Kristiansands nabokommuner er med i Areal— og transportplansamarbeidet.

Bryter med H og KrF

Frp har varslet sine samarbeidspartier i bystyret om at partiet kommer til å stemme imot rådmannens forslag om nye bompunkter og økte satser. Skulle det bli flertall for nye bompunkter vil partiet foreslå at inntektsøkningen uavkortet går til å senke bomsatsene.

— Jeg har ikke klart å få noen i regjeringen eller departementet til å bekrefte at vi vil miste belønningsmidler dersom rushtidsavgiften blir stående på dagens nivå. Ellers mener Frp at ambisjonsnivået når det gjelder utbygging og kollektivsatsing må senkes, framfor å velte store ekstrakostnader over på innbyggerne, sier gruppeleder for Frp Stian Storbukås.

Ap vil forhandle

Arbeiderpartiet vil legge rådmannens forslag til grunn, og gå i forhandlinger med Høyre og KrF for å få et bredt politisk forlik. Partiet vil ikke foreslå å øke bomsatsene med mer enn 50 prosent.

Mette Gundersen (Ap) Foto: Kjartan Bjelland

— Vi ønsker at det i en avtale sies noe om reduksjon av antall gateparkeringsplasser i Kvadraturen og mangel på barnehageplasser i nærmiljøet. Plassering av nye bompunkt bør ellers sees i sammenheng med hvor godt busstilbud det er i de ulike bydelene. Vi mener også at en sykkelskulder på Torridalsveien (Sødalsida) bør prioriteres, slik Vennesla ønsker, sier Mette Gundersen.Regionsjef Reidar Retterholt i Norges Lastebileier-Forbund Agder og Rogaland reagerer sterkt på forslaget fra rådmannen i Kristiansand.

Han sier det ser ut som lastebiler og annen næringstrafikk skal finansiere en avtale som har som mål å redusere personbiltrafikken.

— Personbiler får 20 prosent rabatt i den foreslåtte avtalen, mens næringslivet og tunge kjøretøy ikke får noen rabatt, sier han.

Vidar Kleppe (Dem). Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

Vil ha slutt på all bomavgift

Demokratene sier ikke bare nei til flere bompunkt og økte satser, men foreslår at hele ordningen med bompenger og rushtidsavgift i og rundt Kristiansand avvikles.

— Vi vil foreslå å etablere et lokalt og regionalt veiselskap som får ansvaret for å bygge ut veier uten bompengefinansiering, sier partiets gruppeleder Vidar Kleppe.