— Å etablere en bomstasjon, grunnerverv og strømtilførsel medregnet, koster erfaringsmessig rundt 2,5 millioner kroner. Nye Kristiansand Bompengeselskap AS trenger en halv million kroner til egen drift hvert år, i tillegg kommer innkrevingskostnadene, sier samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune.

Fædrelandsvennen har tatt kontakt på bakgrunn av artikkelen i mandagsavisen, hvor Kristiansands rådmann Tor Sommerseth og teknisk direktør Ragnar Evensen tar til orde for 50 prosent økning i bompengesatsene og åtte nye bomstasjoner rundt Kristiansand.

Med en stykkpris på 2,5 millioner kroner koster åtte nye stasjoner 20 millioner kroner. Det betyr at bilistene må ut med 20 millioner kroner før midler kan gå til planlegging og bygging av veier.

2015-regnskapet fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS viser blant annet:

• Inntektene sank i fjor. Selv om antallet passeringer gjennom bommene økte med 0,4 prosent til 20.205.990 passeringer, minket inntektene med én prosent til 241,7 millioner kroner. Fallet skyldes langt på vei en dobling av tallet på gratis elbil-passeringer til 744.852 passeringer.

• Kostnadene steg. Selve innkrevingskostnadene økte med 5,7 prosent til 16,1 millioner kroner. I tillegg kom avskrivningene på autopassbrikker og bomstasjoner som gikk opp med 12,2 prosent til tett oppunder fem millioner kroner. Det er jo for øvrig via regnskapsposten «Avskriving på autopassbrikker/bomstasjoner» at investeringskostnaden for nye bomstasjoner vil komme til syne i senere år.

• Som Fædrelandsvennen har rapportert før, økte også bompengeselskapets tap på krav, altså bompenger som aldri ble betalt. Av bruttoinntektene på 241,7 mill. i fjor, kom 9,6 millioner kroner aldri inn på konto. (Opp 6,6 prosent.)

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
  2015 2014
Inntekter 241,7 244,1
Ord. avskrivninger 5,0 4,4
Driftsresultat 2,3 3,9
Resultat før skatt 0,0 0,0
Anleggsmidler 150,9 259,0
Omløpsmidler 53,4 28,5
Egenkapital 0,1 0,1
Langsiktig gjeld 100,0 180,0
Kortsiktig gjeld 104,2 107,4
Alle regnskapstall i mill. kroner