Seks sex-overgrep mot unge etter chatting

Bare i løpet av januar har Agder-politiet fått inn seks tilfeller av chatting som har endt med seksuelle overgrep mot unge jenter og gutter.