• BYGGER: Arkitekt Tor Linge Tønnessen, Sjur Eftevaag (Krag Gruppen), Jan Terje Bjelland (YIT) og Per Arne Kjøstvedt (PAK Invest) er blant giverne til husprosjektet som nå skal hete "Sammen for barn". De gjenopptar byggearbeidene nå, og håper å ha huset klart for salg i vår. Mercy Ships skal få 1/3 av inntektene fra salget. FOTO: Kjartan Bjelland

Løsning for Mercyhuset

Da problemene tårnet seg opp i stiftelsen Mercy Ships i vår, stanset giverne arbeidene med Mercyhuset. Nå er de i gang igjen, og har valgt å bytte navn på prosjektet og spre inntektene på flere organisasjoner.